fredag 21 oktober 2016

Linjär tv får en alltmer brutal konkurrens

Netflix överträffar förväntningarna
Samtidigt som linjär tv får en allt svårare sits stormar strömningstjänsterna fram över världen. Kalifornienbaserade Netflix fick cirka 3,2 miljoner nya abonnenter under tredje kvartalet. Det är 1,2 miljoner fler abonnenter än tidigare prognos.Tidigare i år gick aktierna ned 12,7 procent efter investerares missnöje med långsam tillväxt i USA och ökad konkurrens. Efter en stark ökning av abonnenter har aktierna skjutit i höjden med 20 procent under det tredje kvartalet.

Netflix:s vinst har ökat till $119,82 per aktie från $99,80 under föregående kvartal. Investerare verkar mycket fokuserade på abonnenttillväxten, och medan Netflix levererar på detta område, trissar investerare upp priset på aktierna, säger Wedbush Securities analytiker Michael Pachter till Fortune.

Netflix finns nu i mer än 130 länder, men saknar en av de största marknaderna; Kina. Norden är en viktig marknad för Netflix. Det uppskattas finnas 1 miljon Netflixabonnenter i vardera Danmark, Norge och Sverige. Netflix har nyligen meddelat att man siktar på 2020 ska utbudet bestå till 50 % av egenproduktion (som idag bl.a. Narcos och House of Cards). Samtidigt som nu bl.a. Amazon laddar upp för att bli en global tv-station.

Samtidigt som färre nås av den linjära tv:n tittar allt fler svenskar på playtjänster. Ungefär hälften av alla svenskar I åldern 9 till 99 år tittar någon gång per dygn på playtjänster. Den tjänst som har överlägset flest tittare är Youtube, ungefär 38 % på ett dygn. Dessutom fortsätter tittandet på playtjänster öka 2016 vid en jämförelse med motsvarande kvartal 2015.

Bland 9 till 19-åringar är det totala tittandet på playtjänster, 84,4 %,vilket nästan är i nivå med tittandet på Youtube, 77,2 %. Ingen annan åldersgrupp utmärker sig på samma sätt genom att främst titta på en särskild play-tjänst. Youtube innehåller material från många olika källor inklusive SVT Play och TV4 Play.

Tillgången till abonnemang på en on-demand tjänst ökar något, både jämfört med föregående kvartal och motsvarande kvartal 2015. Netflix och Viaplay är de tjänster som har flest abonnenter. Netflix fortsätter att öka, 33 %, hade ett abonnemang första kvartal 2016 och på Viaplay 19,1 %. (Källa: Fortune, MMS Trend&Tema)

Läs även