måndag 24 oktober 2016

DAB-övergången: NRK och kommersiella nätverken blir förlorare

Analys visar att norsk lokalradio och närradio blir vinnare 2017.
Det finns idag ca DAB 3 miljioner DAB-mottagare i norska hushåll. Samtidigt finns ca 10 miljioner FM-mottagare i bruk. Denna skillnad på sju miljoner mottagare kommer att innebära förändrade lyssningssituationer. Hur mycket och hur länge?  En analys som nyligen presenterats för Norges mediebyråer avslöjar brutala fakta som visar att NRK under 2017 kommer att förlora 500.000 dagliga lyssnare på övergången till DAB. Även P4 och Radio Norge blir förlorare.

P4 (MTG) behåller sin lyssning, men mister 20 % av GRP* (genomslag) och Radio Norge (Bauer) förlorar 100.000 och 35 % av sitt nuvarande GRP. 


Vinnarna ser ut att bli närradiostationer som fortsätter sända på FM och de som sänder både på DAB och FM. Till den senare kategorin hör kommersiella lokalradiobolaget 21st Venture AS som sänder i Oslo och fyra andra städer.

21st Venture AS, som står för analysen, pekar på de alternativ som uppstår när nationella FM-näten stängs av. Bl.a. öppnas vägar för svenska radiovågor. Lokalradion kommer att för ökad räckvidd och Internet i bilar kommer att få en explosiv tillväxt närmaste åren. Man beräknar att 400.000 dagliga lyssnare försvinner till andra kanaler, svensk radio, Spotify, podcasts etc.

Det påpekas också att att lokalradion ska fortsätta på FM minst fem år till och att inget beslut har tagits om att FM ska stängas efter 2022.

Fakta:
*GRP = tillgång på radiomottagare x andelen som lyssnar x hur många gånger per dag man lyssnar x hur länge man lyssnar varje gång.

21st Venture driver Radio Metro, The Beat och Rox 90,1.

Läs även