torsdag 6 oktober 2016

SVT World - svensk utlands-tv läggs ner 2017

Satellitsänd tablå-tv utkonkurrerad av ip-tv
SVT kan inte längre driva verksamheten på ett ekonomiskt försvarbart sätt, vilket är anledningen till nedläggningen. Konkurrensen har de senaste åren ökat i utlandet med olika nya distributionsformer och tjänster, och antalet abonnenter har minskat. Idag kan svenska program liksom andra program, som SVT har anpassade rättigheter till, ses över hela världen via Internet (SVT Play). SVT World fortsätter dock att sända till Finland, vilket man gjort på statens uppdrag sedan 1988.

Verksamheten utanför Finland är en sidoverksamhet och måste bära sina egna kostnader, för att inte belasta kärnverksamhetens licensfinansierade ekonomi.

SVT World, tidigare SVT Europa, är SVT:s utlandskanal som kan ses både via satellit och IPTV i Europa, Afrika, Asien, Australien och sedan 2009 även i Nordamerika. På kvällarna har man i stort sett nyhetssändningarna direkt och en sammanställd tablå av de svenska program som visas i SVT1 och SVT2.

Redan 1974 började svenska tv-program visas utomlands via videokassetter (VCR och VHS) och senare DVD. Främst handlade det om sjömännen, men senare även utlandssvenskarna. Urval och distribution administrerades av den statliga institutionen Handelsflottans kultur- och fritidsråd (HKF) i samarbete med SVT.  HKF ingår numera i Sjöfartsverket och distribuerar enbart spelfilm.

SVT World läggs ner 30 april 2017