måndag 31 oktober 2016

300 sparkas på BBC

Extern produktion tvingar skära ned nyskapade BBC Studios.
Enheten BBC Studios med cirka 2.200 anställda bildades så sent som i våras genom att slå samman en rad av BBC:s olika genreavdelningars in-houseproduktion. Nästa år blir BBC Studios ett helägt dotterbolag till BBC och då även börja konkurrera om uppdrag om produktioner utanför BBC. Men å andra sidan ska fler BBC-program i framtiden produceras av bolag utanför BBC-sfären, så förbereds redan nu en minskning av BBC Studios personal på drygt 10 procent, skriver The Guardian.