torsdag 9 april 2015

Lokal radio och tv går samman i Sverige

Ny mediestruktur växer fram. Känd samhällsdebattör i ledningen
Jag vill stärka motkraften till dagens urbaniseringspolitik. Politikerna måste vakna, Den lokala demokratin måste erövras på nytt, säger Lotta Gröning, journalist och historiker som nu väljs till ordförande för Community Media Sweden, en ny paraplyorganisation för Riksförbundet Öppna Kanaler i Sverige (RÖK) och Närradions Riksorganisation (NRO). 11 april samlas representanter för de två riksorganisationerna i Uppsala och bildar Community Media Sweden (CMS). 

Det finns i dag 25 öppna tv-kanaler i landet, varav RÖK organiserar flertalet, och ca 100 närradiostationer som drivs ideellt varav NRO organiserar ett flertal, ca 60 stycken. CMS ska arbeta för ett redaktionellt kultur- och demokratistöd som i första hand går till lokala verksamheter; bl a för att säkra den lokala kultur- och samhällsbevakningen.
  
Ordföranden för NRO, Lars-Erik Backström hoppas på ett utökat samarbete mellan de lokala radio-och tv-stationerna. Ja, och en ny struktur för fortbildning av aktiva medborgarjournalister i särskilda s.k. Mediacenter. Det blir allt viktigare att medborgarna förstår hur media fungerar, inte minst när det gäller information via internet, säger Backström.

Lotta Gröning tror att en nysatsning på de lokala radio-och tv-kanalerna kan vitalisera den lokala demokratin, inte minst när det gäller integrationsfrågorna och den lokala bevakningen. Möjligheterna är stora , inte minst nu när integrationsfrågorna måste upp på bordet och antalet journalister ute i landet blir färre och mediehusen allt mer koncentrerade och likriktade, säger Lotta Gröning.

Fakta: 
De av staten tillståndsgivna icke-kommersiella öppna kanalerna i Sverige sänder i kabel-tv-nät och ip-tv-nät medan tillståndsgivna närradiostationer sänder på FM-bandet.

Mer om Community Media