måndag 20 april 2015

DAB-lobby har manipulerat norsk mediepolitik

Ny mätning visar att bara var femte norrman lyssnar på DAB-radio. 
Färska lyssnarsiffror från Statitisk sentralbyrå visar på betydligt lägre lyssnarandel för DAB-radio än den andel som tidigare presenterats av TNS-Gallup och som ligger till grund för regeringens beslut om att stänga FM-nätet 2017 för NRK och de större kommersiella kanalerna. Enligt SSB:s Mediebarometer lyssnade 64 procent på radio 2014 (en långsam nedgång från 1991 då lyssningen var 71 %). Men endast 19 procent lyssnade dagligen på DAB-radio och fem procent på Internet. 

Den lyssnarundersökning som TNS-Gallup senast genomfört på uppdrag av Medietilsynet visar på en "digital lyssning" på 56 %. Villkoret att släcka FM har satts vid 50 % digital lyssning, vilket då även inkluderar Internet och tv-nät. Enligt lobbyorganisationen Digital Radio Norge (DNR) ska andelen DAB-lyssning ligga på 39 %.

Det kan påpekas att alla lyssnarmätningar som tidigare utförts av TNS-Gallup har gjorts på uppdrag av DNR. Därmed kan varken dessa eller den senaste, som i formell mening gjorts på uppdrag av Medietilsynet, betraktas som objektiva. Skillnaden mellan lyssnartalen för DAB enligt SSB respektive TNS-Gallup är hela 20 procentenheter.

Det finns ingen förklaring varför regeringen i flera år överlåtit ett företag som DNR att ansvara för lyssnarmätningarna. Staten hade istället kunnat använda sin egen expertmyndighet nämligen Statitisk sentralbyrå. DNR är ett bolag som ägs av NRK och MTG med uppgift att främja DAB-radio och har i många år kunnat styra politikers DAB-agenda i Stortinget och i kulturdepartementet.

Här finns

Läs även