lördag 18 april 2015

Norsk lokalradio på FM får ett friare liv efter 2017?

Minister utlovar avreglering för de 200 lokala radiostationer som inte sänder DAB 
Regeringen föreslår Stortinget att FM-nätet ska stängas för public service och de stora kommersiella bolagen 2017. Detta inkluderar 23 större kommersiella lokalradiostationer som sänder i de fyra största städerna som enbart får fortsätta sända med DAB+.  I övriga landet får lokala kommersiella stationer och närradio fortsätta att sända på FM - om man inte vill gå över till DAB-nätet. 

För lokalradion utanför de fyra städerna lättar dock regeringen på regelsystemet för de återstående cirka 200 lokala stationerna på FM. Bl.a. ersätts koncessionsordningen (sändningstillstånden) av en enkel registrering hos Medietilsynet.- Statens oppgave er ikke å regulere lokalradioenes innhold, men å gi dem så gode rammevilkår som mulig, säger kulturminister Thorhild Widvey. 

Radiostationerna får kostnadsfri förlängning av sina sändningstillstånd i fem år och de statliga kraven på lokala nyheter och lokalt innehåll tas bort samt intäktsbegränsningarna för de icke-kommersiella stationerna tas bort. Det lokale innholdet ligger i lokalradioens sjel. Det er deres fremste konkurransefortrinn og trenger ikke kontrolleres av offentlig byråkrati, säger Widvey. Regeringen vill också använda hälften av statsstödet till lokalradio för att stimulera lokal stationer som vill gå över till DAB. 

För de som enbart har FM-mottagare i Oslo och tre andra städer blir det tyst i etern 2017. Detta inbegriper även all bilradio och de flesta besökare från andra länder.


Läs även