fredag 24 april 2015

Ingen "nedsläckning av FM" i Norge

Lokalradioförbund agerar mot den falska information som sprids i Europa
Efter att felaktiga uppgifter har spritts över hela Europa om att Norge helt ska stänga FM 2017 har Norska Lokalradioförbundet sett sig tvingad att gå ut med hela sanningen om DAB och FM i Norge. 
I ett pressmeddelande på engelska påminner man om att nedsläckningen av FM enbart gäller NRK och de kommersiella bolagen samt lokalradio i fem storstäder. 200 lokala kommersiella stationer och närradio fortsätter på FM.

Man påpekar bl.a. att detta är ett förslag från kulturministern och att det är först senare i vår som ett beslut tas i Stortinget. Ett av de två regeringspartierna är dessutom emot förslaget liksom Miljöpartiet. I pressmeddelandet uppmärksammas även den lobbyverksamhet som bedrivs för DAB. 

Man noterar att kulturministern bygger sitt förslag på nedsläckning av FM på att man nu nått det uppsatta villkoret att 50 % av radiolyssningen ska ske "digitalt" (som inkluderar Internet). En mätning av Statiska centralbryån visar dock på att den dagliga DAB-lyssningen nu ligger på 19 %.


Läs även