måndag 27 april 2015

Motion till centerstämma: Stopp för DAB och ingen släckning av FM

"Gammal DAB-teknik är fel signal i ett modernt Sverige"
Tillsammans med John Kåberg från Stockholmscentern har Niels Paarup-Petersen i Malmö motionerat till Centerpartiets partistämma i september mot att släcka ner FM-nätet i Sverige till fördel för ett nytt DAB-nät. Att släcka ner FM-nätet och bygga upp ett nytt DAB-nät skulle innebära bortkastade miljarder på en föråldrat digital teknik som skulle ge sämre täckning än dagens FM-nät. 

Man varnar kraftigt för denna utveckling och föreslår att Centerpartiet ska rösta emot etableringen av DAB-nätet och släckningen av FM-nätet. En förändring som kommer att kosta miljarder och kraftigt minska den geografiska täckningen för radio i Sverige.

DAB+ som enligt betänkandet ska införas i Sverige är med Kgl. Ingenjörsvetenskapsakademiens ord ”redan en föråldrad teknologi” skriver motionärerna bland annat. Det finns dessutom digital radion som kan sändas via det existerande nätet för FM-radio eller TV. Men statens utredning om DAB har inte tittat på alternativa tekniker. Man skulle till exempel kunna sända radio i det DVB-T – nät som vi redan har (och just nu uppgraderar) för TV? Att bygga nät för enbart en sak är inte kostnadseffektivt. Idag ska man använda nät man bygger för så många saker som möjligt.

Argumentet för en övergång till DAB har oftast varit att FM-bandet är fullt. Men det finns enligt ansvariga myndigheten PTS plats för minst 60 kanaler till på FM-bandet plus 150 lokala stationer. En information som tidigare utredningsuppdrag har hindrat PTS från att undersöka enligt Riksrevisionen. På Internet finns ingen gräns för antalet stationer.

Ingen vet exakt vad en övergång från FM till DAB kommer att kosta. Inte heller förespråkarna. Enligt Public Servicerådet kommer det att kosta samhället 10-15 miljarder men det är mycket osäkra summor, skriver motionärerna. Och då ska du byta ut din radio – även den i bilen. Men då kommer du ändå inte få kommersiell radio om du bor på landsbygden då kommersiella radion, enligt betänkandet om övergången till DAB, bara ska nå ut till 70 procent av befolkningen. Även SR och kriskommunikation får mindre täckning.  Motionärerna uppmärksammar också den kritiska remissopinionen från kvalificerade myndigheter, liksom Riksrevisionens granskning. 

I motionen sammanfattar man sina argument mot DAB:

- Ingen vet vad det kommer att kosta att införa DAB.
- Det finns tekniker för digitalt marksänd radio som kan sändas via existerande FM- och TV-nät, i motsats till DAB.
- Landsbygden kommer inte att kunna lyssna på kommersiella kanaler med DAB.
- Vi vet inte hur Sveriges beredskap skulle se ut med DAB.
- Den ansvariga myndigheten är emot DAB.
- Alla oberoende experter inom IT-världen är emot DAB.
- Kungliga vetenskapsakademin är emot DAB.
- Försvaret är emot DAB.
- De som kommer att tjäna pengar på införandet är för DAB.

Motionärerna yrkar på att Centerpartiets stämma ska besluta att Centerpartiet ska vara emot etablering av ett DAB-nät i Sverige och släckning av FM-nätet i Sverige.

Läs hela motionen