fredag 19 augusti 2016

DAB-räckvidden till sjöss är bra enligt NRK

Bristande trovärdighet:  Jämförande mätningar för FM-räckvidd saknas i rapporten
Det har rapporterats att DAB inte ens täcker Oslofjorden, som FM ännu gör. Efter kritik från bl.a. fiskenäringen har NRK i samarbete med Redningsselskapet mätt DAB+ täckning till havs längs flera kustområden i sommar. NRK säger DAB täckning åtminstone 27nm (50 km) från kusten och på vissa ställen ännu längre ut. DAB täckning till havs är i allmänhet bra, sade NRK-chefen Thor Gjermund Eriksen, när han överlämnade mätrapport till kulturminister Linda Hofstad Helleland.  

NRK testade också olika antennlösningar för att avgöra vilka som är bäst lämpade för DAB till sjöss. Bästa mottagning uppnås genom användning av en fast, extern DAB antenn avsedd för båt (!) konstaterade man.

Analys

Rapportens trovärdighet kan ifrågasättas eftersom man undvikit att jämföra med FM-räckvidden såväl teoretiskt som praktiskt. FM har alltid har betydligt bättre geografisk räckvidd än DAB. En viktigt faktor är att FM sänds på ett lägre frekvensband (100 MHz) än DAB (200 MHz), som därmed har halva våglängden mot FM. Dessutom skiljer sig signalstyrkan så mycket som 20-35 dB till FM:s fördel om kriteriet möjlig mottagning gäller. 

DAB-systemet bristfälliga räckvidd är också ett vägande skäl varför länder med omfattande geografi som Kina, Indien, Ryssland, Brasilien, Kanada och USA inte väljer DAB för marksänd digital radio utan teknik som nyttjar just FM-bandet och lägre (DRM+, HD Radio, CDR).

Mätningarna har inte genomförts av en oberoende organisation eller av fristående experter utan av NRK själv d.v.s. den kritiserade parten.

Ladda ner rapporten DAB-DEKNING TIL SJØS

Läs även