torsdag 15 februari 2018

Regeringsparti vill stödja lokala FM-radion i Norge

Dramatiskt ökat lokalradiolyssnande när rikskanalerna endast finns på DAB
Allt fler norska radiolyssnare föredrar nu lokalradio på FM framför riks-DAB. Detta samtidigt som 1 miljon personbilar fortfarande saknar DAB-radio. Framstegspartiet (Frp) i Oslo har nu på sitt årsmöte antagit en resolution om att lokalradion ska kunna fortsätta på FM, även efter 2021. Enligt källor lokalradio.no har talat med, tyder mycket på att resolutionen kommer att antas på Frp:s kommande landsmöte. 


Lokalavdelningen l anser också att de restriktioner för lokalradion som införts bör upphävas. Det handlar om intäktstak och förbud mot samsändningar. Frp i Oslo menar att nedläggningen har kostat lyssnarna cirka 20 miljarder, och många har inte råd att DAB i bilen. Lokala kommersiella radiostationer tvingades av mediemyndigheten att stoppa sina FM-sändningar i december 2017. Dessa stod för tillsammans för endast 4% av radiolyssnarna. Ändå var syftet att förhindra konkurrens med de stora kommersiella kanalerna på DAB;  P4 och Radio Norge.

Den icke-kommersiella lokalradion måste stänga av 2022. Få av dessa har ekonomi att sända på DAB. Men det finns nu en massa frekvenser för FM-sändning, som enligt internationella avtal inte kan användas för andra ändamål än radio. Lokala stationer har sina egna sändare, så det blir ingen kostnad för samhället, menar Frp.

Man påpekar att I sin politiska plattform vill den nya regeringen

Opprettholde mediemangfoldet og muligheten for alternative og reklamefinansierte allmennkringkastingstilbud.

Hvis vi tillater videre sending på FM vil vi sikre både mediemangfoldet, gi mulighet for lokal nyhetsproduksjon, sikre at stasjonene kan stå på egne ben økonomisk uten offentlig støtte, og sikre at de kan konkurrere med NRK og andre kanaler.

Enligt resolutionen ska partiet vid sitt landsmöte uppmana sina stortingspolitiker och regeringsmedlemmar att verka för att

- Lediga FM-frekvenser ska kunna användas av lokalradio
- Sändarstyrkan på FM-stationer kan ökas betydligt
- Intäktsbegränsningarna för FM-stationer upphävs
- Förbudet mot vidaresändning och samsändning upphävs
- Innevarande FM-licenser förlängs längre än 2022
- Nye lokala aktörer tillåts på FM

Den nya norska regeringen, som leds av Erna Solberg består av tre partier; Høyre, Frp och Venstre.  Trine D Grande (V), som nu är kulturminister, uttryckte tvivel vid Stortingsbeslutet 2011 inför övergången till DAB. Något politisk beslut om vad som ska ske efter lokalradions sändningstillstånd på FM går ut 2022 har ännu inte tagits.


Som enda parti röstade Frp mot släckning av FM-nätet i Stortinget 2011. Två andra partier - Senterpartiet och Miljöpartiet - ville skjuta upp släckningen. Det har varit främst Arbeiderpartiet och Høyre som verkat för DAB-radio i Stortinget.
 
Det finns ännu endast ett fåtal lokala radiostationer som sänder enbart på DAB.  Stationer som Radio Metro, som sänder på FM utanför Oslo, tvingas exempelvis att sända på DAB där. Många lokala radiostationer rapporterar att under senaste året har antalet lyssnare ökat kraftigt. En del har fördubblat och även trefaldigat sin publik. Det uppskattas att cirka 20 procent av den norska radiopubliken finns på FM. Lyssning online via smartphone står också för en ökad lyssnarandel på bekostnad av DAB.

Läs även
Oslo Frp vil la FM-nettet leve (Lokalradio.no)
Frps stortingsgruppe stemmer mot egen regjerings DAB-forslag (Aftenposten)

Kan lokal radio på DAB överleva i Norden?
Fortsatt lokalradio på FM glädjer annonsörer i Norge  

Norsk lokalradio vill ta över FM-frekvenserna från rikskanalerna