onsdag 21 februari 2018

Internet tar nu hälften av reklamkakan

Radio och tv står för endast en sjundedel av reklaminvesteringarna
Reklamen på Internet stod 2017 för första gången för över hälften av reklamkakan i

Sverige. Förra året ökade reklaminvesteringarna med 8% jämfört med 2016, till 37,7 miljarder kronor vilket är all-time-high. De digitala medierna d.v.s. nätet ökade med 21 procent till 19,2 miljarder kr och stod för 51% av de totala medieinvesteringarna. Sociala nätverk och online video växer snabbast. IRM prognosticerar att internet passerar 21 miljarder kronor i investeringar 2018.
Läs mer i Medievärlden