lördag 17 februari 2018

Halva tv-tiden nu på Internet. Kanalkonkurrensen försvinner

Unga lägger mycket tid på rörlig bild, men väljer bort SVT
Samtidigt som konsumtionen av rörlig bild fortsatte att öka 2017. SVT klarar sig hyggligt i konkurrensen under 2017. I alla fall om man ser till broadcastmarknaden. När det kommer till online har SVT svårare att hänga med p.g.a. starkt växande konkurrerande aktörer enligt en årsrapport för 2017 av SVT Publik- och Utbudsanalys.                              Detta bekräftar bilden av den sannolikt oundvikliga utvecklingen som innebär att tablå-tv och kanalkonkurrens mister sin halvsekelgamla betydelse för televisionen. Internet tvingar public servicetelevisionen att redan nu dramatiskt förändra sin organisation och utbudspolicy liksom finansieringsmodell.


Publiken uppskattar själva att de tittar på rörligt bild i genomsnitt 136 minuter per dag. Det är en dryg kvart mer än för fyra år sedan. – Av den här kvarten är det framför allt tittandet online som tagit terräng, med fokus på aktörer som Facebook, Netflix och Youtube, berättar Tomas Lindhé, analyschef på SVT för vipåtv. Vi ser en extrem ytterlighet i grupperna mellan 9 och 19 år, säger han. Dessa lägger allra mest tid på rörlig bild samtidigt som de lägger absolut minst tid på SVT, oavsett om vi talar broadcast eller online, säger han.

Det betyder att SVT har fortsatt svårt att få de riktiga storkonsumenterna av rörlig bild att hitta eller välja utbud från SVT.  Dessa insikter är viktigt att ha i bakhuvudet när vi ser på hur användningen av vårt utbud utvecklas, menar Tomas Lindhé. Till exempel utgörs 45 procent av den totalt tittade tiden i SVT:s onlinetjänster av tittande på utbud beställt för barn och unga, en andel som fortsätter öka. Av tittartiden i SVT:s broadcastkanaler är motsvarande andel bara 4 procent. Han menar att vi kommer att se en successiv förflyttning i fler målgrupper vartefter onlinemarknaden mognar.

Fördelad tittartid i Sverige 2017.
(Illustration: Lasse Widlund SVT)För några år sedan pekade online-konsumtionen på ett tydligt individuellt beteende: Var och en valde sina program efter sina preferenser och på en egen skärm. Den nu närmast explosionsartade utvecklingen av onlinetittande via stor tv-skärm visar att tillsammanstittandet fått nytt fäste. Onlinetittandet utmanar därmed också "kanaltittande" på ett mer fysiskt sätt när samma skärm används.

SVT:s strategiska mål handlar bland annat om vikten att ha en relation med Sveriges befolkning, åtminstone 9 av 10, varje vecka. Den samlade räckvidd ligger nu på 86 procent. Personer som i dag aldrig använder eller kommer i kontakt med SVT har av naturliga skäl svårt att värdera oss. För dem måste vi framför allt öka kännedomen, nyfikenheten och användningen om vi ska kunna bryta trenden, säger Tomas Lindhe. Han menar att om SVT lyckas att få sällananvändarna också upptäcka det som är relevant för dem hos SVT, har man större chans att öka såväl värdering som lojalitet.

Men även en tredje grupp – kritikerna – som ger SVT låg värdering, trots en relativt hög användning. Det kan vara extra utmanande för SVT att nå dessa, att lyckas skapa identifikationsmöjligheter i kritik som grundar sig i värderingar och politisk inriktning, avslutar Tomas Lindhé.

Läs hela artikeln i vipåtv

Tidigare denna månad gav regeringen Myndigheten för press radio och tv i uppdrag att göra en analys av internetdistribuerad radio och tv.

Anledningen till uppdraget är att yttrandefrihetsgrundlagen skiljer på trådbunden och trådlös distribution. Regeringen vill att MPRT ska beskriva tekniken för internetdistribuerad radio och tv och hur uppdelningen mellan trådbunden och trådlös sändning ska definieras samt också uppskatta hur stor del av radio- och TV-konsumtionen som sker via internet. Även beställtjänster ingår i uppdraget, som ska redovisas redan i vår; senast 10 maj. Analysen kommer att få betydelse för den nu pågående parlamentariska public serviceutredningen som i höst ska lämna sitt slutbetänkande till regeringen.

Uppdrag till Myndigheten för press, radio och tv att beskriva tekniken för distribution av radio och tv-program via internet

Läs även
Förslag om dualistisk finansieringsmodell för public service
Public service: Varannan dansk vill kunna välja bort DR
Inför politiskt hot om nedskärningar ändrar DR kurs och blir mer dansk