lördag 24 februari 2018

Svenska får mediepolitisk nyckelroll hos norsk kulturminister

Foto: Mona Lindseth/Kulturdepartementet
Statssekreterare i skärningspunkt mellan politik och departementstjänstemän
Frida Blomgren har utnämnts till ny statssekreterare hos kulturminister Trine S Grande. Frida Blomgren (f.1971) kommer närmast från arbetet som marknads- och kommunikationschef för sporteventföretaget X Games i Oslo. Hon började sin politiska bana i Sverige 1991-1993 i Liberala Ungdomsförbundet. Hennes senaste politiska uppdrag för Venstre var Oslo byråd (kommunfullmäktige). Frida Blomgren får nu ansvaret för hur de mediepolitiska frågorna hanteras mellan den politiska ledningen och departementets tjänstemän. En sådan fråga är NRK och de växande problemen med DAB- och FM-radion.