söndag 18 december 2016

Ny skatt kan tvinga alla norrmän att betala för public service

Regeringen väntas föreslås att TV-licensen slopas
Kulturminister Linda Hofstad Helleland ska nu på torsdag lämna förslag till Stortinget om att avskaffa tv-licensen, dock utan att ange alternativ Jeg tror 2018 blir siste året en lisenskontrollør kan dukke opp på døren din, säger kulturminister Linda Hofstad Helleland enligt Dagens Næringsliv. Regeringen är inom sig splittrad ifråga om mediepolitiken, men kan man komma överens med främst socialdemokraterna pekar det mesta på att man inför en medieavgift som alla hushåll måste betala.  Denna i praktiken skatt kan användas till att förutom finansiera NRK också public serviceuppdrag för privatägda kanaler närmast då TV 2 vars nuvarande stöd upphör vid årsskiftet.


Idag betalar alla hushåll som köper och äger tv-mottagare en licensavgift, som går att finansiera NRK. Om avgiften istället tas ut på alla hushåll, får man in hundratals miljoner kr mer intäkter. De som tittar på tv i mobilen, surfplatta pc eller laptop är inte betalningsskyldiga. En medieavgift kan antingen samlas i en avgift per hushåll eller en öronmärkt skatt enligt den finska modellen, eller en öronmärkta skatt per person, med undantag enligt en viss inkomst exempelvis pensionärer över 75 som i Storbritannien.

Ett nytt avgiftssystem kräver dock en bred parlamentarisk enighet och kan troligen tidigast på plats i 2019.

När regeringen lägger fram sina rekommendationer för framtida finansiering av NRK kommer vi att lägga vikt vid  låga administrativa kostnader, liten byråkrati, stabil finansiering, oberoende för NRK och att systemet har inte orättvisa fördelningseffekter, säger Helleland.

Høyres medietalesman Karstein Eidem Løvaas hoppas NRK och kommersiell public service kan ses i ett sammanhang. En del av utmaningen, och en del av de historiska misstag med norska mediestödet är att man har haft mycket stela system kopplade till konkreta medieplattformar eller ett fysiskt medium, tror Løvaas. Det bör finnas utrymme för att införliva andra former av stöd i framtiden och därför bör inte mediastödet enbart kopplas till NRK.

Løvaas hoppas kan du nu komma fram till något mer flexibla arrangemang - som arbetar mer oberoende av plattform och typ av media i en tid då tryckta tidningar och linjär tv förändras snabbt som nya medieformer som rinner kanaler kommer in.

I många länder som har en public serviceradio/tv avskaffas nu den finansiering som är kopplad till innehavet av en tv-apparat. Man måste helt enkelt få med de som ser på NRK på andra plattformar. Mycket talar för att även Sverige går denna väg 2020.

Analys

En medieavgift som alla tvingas betala blir i praktiken en skatt. Alla inkomsttagare eller hushåll måste betala denna vare sig de tittar/lyssnar på NRK eller inte. Eller för den delen nyheterna på kommersiella TV 2.  Problemet kan bli att allmänhetens förtroendet för public servicebolaget minskar eftersom många inte torde uppskatta ett statligt pålagt betalningstvång. Vill man samtidigt öka bolagets oberoende från staten - d.v.s. dess uppdragsgivare - så stärks tendensen mot att public service alltmer blir en ”stat i staten”, med minskad offentlig insyn.

Fördelen med en public servicebeskattning kan vara att samhällets krav på programutbudets kvalitet rimligtvis kan öka. Exempelvis mer nyheter och granskande program, på bekostnad av ett minskat utbud av sådana nöjesprogram som förekommer hos de kommersiella konkurrenterna.


Läs mer
NRK-lisensen forsvinner (Dagens Næringsliv)

Läs även
Nu TV-avgift för att se BBC på nätet
Svensk public service får 8 miljarder 2017