onsdag 21 december 2016

Norrmännen vill fortfarande inte ha DAB-radio

Sju av tio säger nej till FM-stängning. DAB-projektet närmare ett fiasko.
I en undersökning genomförd av Ipsos på uppdrag av Dagbladet svarar sju av tio att de är emot FM-nätet släcks. Motståndet är störst i de tre nordligaste länen. Släckningen inleds redan i januari i Nordland. En överväldigande majoriteten av folket är starkt emot att stänga FM-nätet och en övergång till DAB. 66 procent av de tillfrågade sade att de var emot radiosignaler flyttas från FM till DAB. Endast 17 procent säger att de är för släckning. Dagbladet genomförde likalydande undersökning i juli i år, med nästan samma resultat.


Ordförande i Norska Lokalradioförbundet Svein Larsen menar att undersökningen visar på ett sunt, folkligt motstånd till en onödig förändring. Det er ikke vanskelig å forstå. Det er åpenbart at det er vanskelig å argumentere for at det er nødvendig å slukke FM-nettet til fordel for DAB, säger Larsen till Dagbladet.

Han är ändå förvånad över att endast 17 procent vill släcka FM. När man tänker på NRK:s intensiva DAB-kampanjer, är det anmärkningsvärt lågt. De har fortfarande inte lyckats övertyga folk att detta är nödvändigt, sade Larsen och tillade att han tror att motståndet ökar efter släckningen i Nordland.

Resultaten visar att motståndet är högt över hela landet, men svagast i Oslo med 54 procent. 66 % var emot Østlandet. Samma procentsats kan hittas i västra Norge, medan siffran stiger ju längre norrut man kommer i landet, med 68 % i centrala Norge och 76 % i Nordnorge.

Det är en paradox att människor inte vill DAB när politiker och NRK hävdar att det är så bra. Jag tror att man har underskattat psykologiska aspekterna. Detta införs med tvång och folk gillar inte att tvingas över till ny teknik, säger Per Morten Hoff, tidigare generalsekreterare för IT-branschorganisationen IKT-Norge till Dagbladet.

Analys


Debatten om DAB och FM har steg för steg ökat i intensitet under detta år. Dagstidningar och social medier är fyllda av rapporter om dålig DAB-täckning längs vägarna och att räckvidden till havs halverats, allmänt dålig ljudkvalitet, ryckiga mottagningsförhållanden m.m. Man har inte kunnat övertyga om att beredskapsnivån är bra nog med DAB liksom om den digitala sårbarheten d.v.s. hackerintrång i en DAB-radio i bil.  Många tvivlar också ifråga om de miljömässiga fördelarna med att ersätta cirka 8 miljoner FM-mottagare och en mängd äldre DAB-mottagare med kanske lika många mottagare för DAB+.

I debatten noteras att Sverige har sagt nej till DAB och att Norge är det enda land i världen som stänger FM-radio. Många har också konstaterat att radiolyssning via Internet ger betydligt större valfrihet och bättre ljudkvalitet än DAB.

DAB-radioprojektet har inte kunnat leva upp till vad som förespeglades det norska folket vid Stortingsbeslutet 2011. Politikerna kan få en svårt nöt att knäcka under valåret 2017.


Läs även
Radio Metro: Vi fortsetter på FM
Lokalradio både på FM og DAB i mange år
Folkstorm i Norge mot DAB-radio