onsdag 7 december 2016

Stortinget: FM-släckning riksnätet i Norge fortsätter som planerat

Socialdemokraterna räddade regeringen från DAB-nederlag
Efter några dagar dramatik i Stortinget röstade Fremskrittspartiet tillsammans med Senterpartiet emot regeringen och dess genomförandet av FM-stängning, men Arbeiderpartiet röstade att fortsätta som planerat. Partiets mediepolitiske talesman Arild Grande säger att de upplysningar som tre ansvariga ministrar (alla Frp), är nog för att övertyga Ap om att beredskapen blir säkerställd efter stängningen. Redegjørelsene har vært svært tydelig på at Frps påstander om svekket beredskap er feil. Det forholder vi oss til, og vi har ikke annet valg enn å stole på disse forsikringene. Dermed kan overgangen gå som planlagt, skriver Grande till Dagens Næringsliv. Stängningen gäller uteslutande rikstäckande kanaler. Omkring 200 lokala radiostationer fortsätter att sända på FM .

Det är fantastiskt att Frp inte litar på sina egna ministrar och går mot regeringen. Detta skapar en utmanande parlamentarisk situation, säger han. Ap röstar därför för Socialistisk Venstres förslag, tillsammans med Høyre, Ventre och KrF att kräva kontinuerlig feedback från regeringen efter nedsläckningen inletts. Senterpartiet och Frp röstade emot en FM-släckning i januari.

Justitieminister Anders Anundsen (Frp) påpekade att de stora teknikskiften alltid skapar utmaningar, men att omstrukturering med DAB är på rätt spår. Idag finns 140 sändare i Nordland, som är den första län där FM-nätet släcks. DAB-nät är inte utsatta för dataintrång.  Den största utmaningen är relaterad till radiomottagaren i bilen. Så det kommer att vara i en övergångsfas och att vi måste ta på allvar, men detta speglar teknikskiftet i sig, sade han.

Transportminister Ketil Solvik-Olsen (FRP) betonade att utvecklingen av DAB-nätet längs vägar och i tunnlar är på väg som planerat. Han uppgav att den så kallade yttäckningen av DAB-nätet är 86,7 procent, vilket är högre än stereo FM, men några procentenheter lägre än mono. Det är en utmaning som minister att du måste ta några beslut du i princip inte gillar. Frp har inget emot DAB, men strider mot stänga FM-nätet. Men som minister jag måste genomföra de beslut Stortinget har gjort, sade Solvik-Olsen.

Frp:s mediepolitik talesman, Ib Thomsen, försvarar partiets hållning i Stortinget. Det är synd att vi har en så lång debatt, och att Ap inte lyssnar. Frp är inte otydliga. Vi har varit i samma situation sedan 2011. Rapporten från regeringen var redig och bra och vi tar det under övervägande. Vi vill vara säkra på beredskapen, sade Thomsen, som också framhåller att Frp inte heller är nöjd med konsumenternas rättigheter under övergången.


Dagens debatt  i Stortinget dreide seg mer om å fordele skyld for en eventuell fadese og de problemer som kan oppstå gjennom valgåret 2017. Hovedansvaret har AP og Høyre, men de andre kan heller ikke frita seg fra ansvaret her.   2017 blir et spennende år i så måte, säger Svein Larsen ordförande i Norsk Lokalradioforbund till Public Access. 

Analys

Flera politiker var i debatten trygga med de mätningar och andra fakta som presenterats av NRK och Digitalradio Norge. Men ingen ifrågasatte att detta är spjutspetsen av den DAB-lobby, som skickligt har presenterat sin sak, men under resan utelämnat många obekväma sanningar. Det är tydligt att Stortinget aldrig har begärt en oberoende omvärldsanalys - varken före eller efter 2011. Man har låtit NRK sätta dagordningen.

Stortingsdebatten föranleddes av den motion som Sp inlämnat om att skjuta upp FM-stängningen och när Frp meddelade att man skulle lägga fram ett förslag direkt om att stoppa FM-stängningen helt. Ett brett missnöje med DAB-nätet har under hösten rapporteras från hela landet. Det är särskilt DAB för säkerhet- och krisberedskap som nu ifrågasatts. 

Även om Stortinget nu förklarat att man inte ser detta som ett avgörande problem för en övergång till DAB, men Stortingsdebatten har i sig spätt på radiolyssnarnas tveksamhet inför skiftet. Under debatten framkom det bl.a. att endast 23 procent av norska bilarna har DAB+ installerat. Det är inte bara FM-mottagare som ska ersättas, utan även mottagare för det tidigare DAB-systemet, som inte är kompatibelt med DAB+.

Även om kulturministern just nu får arbetsro i frågan så väntar sannolikt ett svettigt nästa år fram till Stortingsvalet i september.  Stormvarning är utfärdad längs hela kusten.

Läs mer