fredag 16 december 2016

Analogt och digitalt i Danmark: Lokalradio på FM får ytterligare 10 år

Teracom får driva nät för rikstäckande kommersiell radio i DAB+
Alla tillstånd för lokal radio på FM-bandet löper ut i slutet av nästa år. Radio- och TV-styrelsen kommer att i början av 2017 utlysa nya tillstånd för alla idag ca 320 lokala radiostationer på FM i Danmark. Av dessa är 140 kommersiella övriga är närradiostationer, som reklamfria är berättigade till det statliga stödet som finansieras genom medieavgiften. Tillstånden för lokalradio på FM ska gälla 2018-2028.

Radio- och TV-nämnden kommer att ge tillstånd för lokalradio baserat på en s.k. skönhetstävling där erfarenhet och ekonomi är viktigast. Tillstånden förväntas utfärdas sommaren 2017 och kommer att vara giltigt i 10 år från 1 januari 2018. Nämnden förbehåller sig dock rätten att med två års varsel dra in tillstånd exempelvis vid en ev. övergång till digitalradio.

Digital Radio Teracom A/S har fått tillstånd att på kommersiella villkor inrätta och driva en ny nationell DAB+ plattform för landstäckande kommersiell radio i Danmark. Teracom har fått uppdraget som "gatekeeper" av Radio- och tv-nämnden i tävlan med Bauer Media Digital ApS.

Radio- och TV-nämndens beslut fattades efter en "skönhetstävling ". De sökande bedömdes på ett antal utvärderingskriterier byggda på erfarenhet av etablering och teknisk drift av radio- eller TV-sändningar, planerna för hur kandidaten kommer att utföra uppgiften med objektiva kommersiella villkor, etc. Tillståndet som gatekeeper gäller 2017-2028.

Danmark som började med DAB-radio 2002 som fram till oktober 2017 nu ersätts av nät med DAB+. Detta är en lång process även för lyssnarna eftersom gamla DAB-mottagare inte kan användas för att lyssna på DAB+.  Idag lyssnar cirka 16 % av danskarna på DAB-radio.

Om Teracom

Digital Radio Teracom är en del av Teracom-koncernen och ägs till 100% av Teracom Boxer Group AB, som ägs till 100% av svenska staten.

Teracoms verksamheter utomlands har ifrågasatts. Riksrevisionen i Sverige har i sin granskning tidigare i höst föreslagit att tre av fyra affärsdrivande delar av koncernen privatiseras. Återstående delen ska i huvudsak syssla med att äga och driva marknätet för radio och tv i Sverige. 

Betal-tv-bolaget Boxer i Sverige har i år också sålts till kabel-tv-bolaget Comhem och nu har också Boxer Danmark sålts till SE Danmark som äger kabelbolaget Stofa.  Därmed återstår till försäljning Teracoms verksamhet i Danmark som förutom DAB-radio omfattar marksänd tv och FM-nät samt bredbandstjänster.

Läs även
Regeringens hantering av Teracom underkänns av Riksrevisionen
Dansk lokalradio får ytterligare 77 FM-frekvenser 2018
Gatekeepermodell för DAB-reklamradio i Danmark