måndag 5 december 2016

Ännu ett förslag mot FM-stängningen i Norge

Inför Stortingsbeslut markerar nu även Miljöpartiet en inbromsning
Vid sitt riksstyrelsemöte i Narvik i helgen beslöt MDG begära att Stortinget beslutar vänta med stängning av FM-nätet tills man vet säkert att täckningen av DAB är tillräcklig. Vi har noterat oron för dålig DAB täckning. Gäller också i Nordland, där FM-nätet släcks först om några veckor. Landets larmanläggningar behöver ett fullvärdigt alternativ innan FM-nätet släcks. Det finns också för många oklarheter om täckningen till havs för kustfisket, säger språkröret Une Aina Bastholm.


De Grønne mener det vil være fornuftig å vente med å slukke FM-nettet inntil videre, før vi vet at overgangen kan skje trygt. Men vi har forståelse for at en eventuell utsettelse vil medføre ulemper for noen aktører, og ber Stortinget se på mulighet for å kompensere dem som blir skadelidende som følge av utsettelsen,
säger Bastholm.

Här den text som lades till i resolutionen igår:
 

MDG ser med bekymring på de siste månedenes nyheter om manglende DAB-dekning, spørsmål rundt sikkerhet og beslutningen til Riksdagen i Sverige om å beholde FM. Vi i MDG ber om at Stortinget avventer med slukkingen av FM-nettet, frem til et fullverdig varslingssystem er på plass, som kan bevises at er like godt eller bedre enn dagens løsning. Vi ber også Stortinget sørger for kompensasjon til de aktørene som blir skadelidende som følge av utsettelsen.

Sentpartiet har föreslagit att skjuta upp den planerade stängningen av FM-nätet. Framstegspartiet föreslår stopp för hela stängningen Dessa förslag skall behandlas i Stortinget tisdagen 6 december. Om Arbeiderpartiet tillsammans med Senterpartiet och MDG beslutar stödja Frp:s förslag blir det majoritet för ett stopp.

Redan 2015 uttalade Miljöpartiet kritik mot en stängning av FM-radion.  I Sverige var Miljöpartiet - tillsammans med Centerpartiet - tydlig emot FM-stopp. Här hade Miljöpartiet dock en starkare position än i Norge tack vare sin position md en kulturminister i regeringen.

Läs även

Miljöpartiet i Norge vill behålla FM-radion (2015)
Regeringen kan nu avvisa digitaradioförslaget (Sverige)
DAB-radio imponerar inte på Miljöpartiet (Sverige)


Ledare: DAB-projektet i Norge lever på lögner