tisdag 20 december 2016

Sveriges bredbandsstrategi: 1 Gbps till alla

Mobilt och fast bredband blir även framtidens radio- och tv-nät
Strategin har målen att 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet och 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband. För första gången presenterar regeringen en bredbandsstrategi där alla medborgare och företag har möjlighet att vara med. Jag känner en extra glädje över att lands- och glesbygden nu tas in i målsättningarna fullt ut, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (mp).

98 procent av befolkningen har 2025 bredband om minst 1 Gbit/s. Det är tio gånger snabbare än målet i den förra bredbandsstrategin och ett mål som tar höjd för den utveckling digitaliseringen för med sig. 1,9 procent har minst 100 Mbit/s. I de allra flesta fall är detta hushåll som idag har 4G som bästa alternativ och som ligger långt ut i glesbygden. 100 Mbit/s ger en uppkoppling som är ca fem gånger snabbare och innebär en avsevärd uppgradering.

2023 ska hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet. Det betyder att uppkopplingen ska vara så stabil och av sådan kvalitet att användaren inte upplever begränsningar i sin användning genom avbrott eller brist på kapacitet. Detta gäller för platser där människor, företag och saker normalt befinner sig, exempelvis kring fritidshus, i friluftsområden och längs vägar och räls.

2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Tack vare regeringens offensiva satsningar kommer målet i den förra bredbandsstrategin att överträffas med råge. Därmed höjs målet i närtid från 90 procent med 100 Mbit/s till 95 procent med 100Mbit/s

- Men för att alla människor ska kunna ta del av samhällsservice på ett jämlikt sätt, för att framgångsrika företag ska kunna utvecklas i alla delar av landet och för att det offentliga ska kunna effektivisera servicen till invånarna måste alla ha bredband, säger Peter Eriksson. När människor har tillgång till den bredbandsuppkoppling som behövs i varje situation har bredband en unik möjlighet att fungera som en brygga mellan stad och land – det lägger grunden för ett demokratiskt samhälle rustat för framtiden. Det skapar också en möjlighet för Sverige att behålla och stärka sin position inom innovativ och hållbar industriell produktion av varor och tjänster. Men några nya budgetsatsningar presenterades inte i dag, enligt digitaliseringsministern handlar fortfarande om totalt 5,5 miljarder kronor under mandatperioden.

Analys
Sverige är redan nästan helt utbyggt för mobilt bredband med 4G-tekniken (LTE) och 2020 kommer såväl Telia som Tele2/Telenor starta sina 5G-nät i de större städerna. Dessutom nås en stor del av befolkningen av fast bredband via fiber och kabel-tv-nät. Detta får stor betydelse för framtidens radio- och tv-distribution.

Redan idag tittar endast 22 % av hushållen på tv via Teracoms marksända nät. Även om FM är den huvudsakliga plattformen sker ca 30 % av lyssningen på Sveriges Radio via Internet (SR Play och pod). En viktig drivande faktor är här att smartphones snarti finns i stort sett hos hela befolkningen.

Läs även
Mobilt bredband framtidens plattform för radio och tv
Mobilt bredband räddar radio i bilarna i Norge