söndag 11 december 2016

Norsk lokalradio vill ta över FM-frekvenserna från rikskanalerna

Öppning för norskägd radio när statlig och utlandsägd radio flyttar till DAB
När nationella kanaler försvinner från FM-bandet nästa år bör de vakanta frekvenserna  användas av lokalradion, anser Norsk Lokalradioförbund (NLR), som också kräver en ökning av subventioner och mindre detaljerad reglering av branschen liksim kontinuitet och generellt bättre ramvillkor. NLR har nyligen lagt fram sina synpunkter till mediemångfaldsutredningen. Norsk lokalradioforbund kan ikke akseptere at radiobransjens utvikling hindres, og krever at det skal bli konkurransedyktige vilkår også for lokalradio. Vi krever at myndighetene anerkjenner lokalradio som en viktig del av mediemangfoldet, skriver NLR.

Det kommer att finnas många tillgängliga frekvenser på FM-bandet, när nationella kanaler stänger sina FM-sändare under nästa år. Dessa frekvenser bör användas av lokalradion i framtiden. Nya spelare lokalt kan också bidra till att branschen återupplivas. NLR påpekar att frekvenserna inte kan användas för annat än radio och att  staten tidigare begränsat användningen av det tillgängliga utrymmet:

- Även om FM-frekvenser inte längre utgör en begränsad resurs, har myndigheterna valt att under en ny koncessionsperiod att fortsätta med samma konkurrensbegränsande regelsystem. Det kanske inte är de norska myndigheterna uppgift att skydda stora internationella aktörer från konkurrens. Inte heller att förhindra lokala medier att använda dessa resurser och därmed försvaga mediemångfalden, menar NLR.

NLR är också kritisk till att bidrag för lokala sändningar i praktiken har minskat med hälften sedan andra hälften blivit öronmärkt  för digitalisering av lokalradio. Man vill ha tillbaks nivån på det tidigare stödet med fokus på sådant som programproduktion, utveckling och kompetens. Driftsbidrag till radiostationer för språkliga och etniska minoriteter måste stärkas för att förhindra denna del av radiobranschen minskar och försvinner.

Med tanke på mångfalden reagerar NLR starkt emot att 23 lokala radiostationer i de större städerna tvingas bort från FM med myndigheternas motivering att dessa stationer kan stjäla lyssnare från de stora kanaler på DAB.

- Myndigheterna får inte i detalj reglera eller kontrollera media antingen ifråga om innehåll, intäktskrav, distributionsplattform eller på vilket sätt lokala medier vill samarbete med exempelvis samsändning eller vidaresändning. Branschen måste själv få finna sina de samarbetsavtal eller samarbetsformer som kan stärka de skilda aktörerna inom lokalradion menar NLR.

Fakta och analys

Norsk Lokalradioforbund organiserar flertalet lokal radiostationer såväl kommersiella som ideellt drivna (närradio). NLR ska inte förväxlas med "Foreningen Norsk Lokalradio” som har startats av aktörer (bl.a. MTG) med syftet att få lokalradio att gå över till DAB.

Det finns idag cirka 215 lokala radiostationer i Norge som kommer att fortsätta sända på FM med sändningstillstånd som räcker fram t.o.m. 2021. Det är sannolikt att man kommer att kunna fortsätta sända med nya sändningstillstånd från 2022 eftersom det inte finns några rimliga tekniska eller ekonomiska motiv att inte tillåta fortsatt användning av FM-bandet - särskilt när omvärlden fortsätter med FM.

Norge kan inte ensidigt besluta om någon annan användning av FM-bandet (87,5-108 MHz) än för rundradio. Särskilt som grannländer fortsätter på FM. Varken i Sverige eller Finland finns några planer på att stänga FM-radion. Det är också oklart om Danmark någonsin stänger FM-bandet eftersom DAB ännu inte har nått den framgång man hoppades på 2002. Danmark har i dagarna utlyst 77 nya FM-frekvenser för lokal radio från 2018.

Någon alternativ användning av FM-bandet har inte hittills inte funnits på den internationella agendan som Internationella Teleunionen (ITU), CEPT och EU. Några konkreta och trovärdiga förslag om alternativ användning av FM-bandet har inte heller presenterats av ansvariga politiker i Norge.

Radio i DAB-nätet kommer 2017 att domineras av staten och två utlandsägda koncerner (NRK, Bauer och MTG). I och med ökat frekvensutrymme på FM-bandet får nu norskägd privat och ideell radio stora möjligheter att utveckla sig över hela landet - lokalt.

Läs hela artikeln
Vil ha ledige frekvenser til lokalradio

Läs även
Dansk lokalradio får ytterligare 77 FM-frekvenser 2018
Dåligt intresse för lokalradio i norska DAB-nätet
DAB inget för lokal radio i Europa

Community Radio FM and Digitalization -
Future Distribution Platforms for Community Radio in Europe (Report)