fredag 13 februari 2015

Tredje mediesektorn mobiliserar

Öppna tv-kanaler och närradio går samman
Efter flera års diskussioner är det nu klart med en nära samverkan inom den tredje mediesektorn. Styrelserna för Riksförbundet Öppna Kanaler (RÖK) resp. Närradions Riksorganisation (NRO) har enhälligt föreslagit att bilda en gemensam organisation, Community Media Sweden (CMS).

RÖK skrev i november 2014 ett brev till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. RÖK:s vice ordförande Gunnar Vagerstam fick i december en informell pratstund med ministern och blev då upplyst om att brevet finns i det underlag som Medieutredningen får med sig då den startar sitt arbete. RÖK och NRO haft möte med tjänstemän på kulturdepartementet. 

Det finns ett brådskande behov av en kraftsamling för de öppna radio- och tv-kanalerna i Sverige. Vi behöver en stark gemensam organisation som kan företräda oss gentemot staten, myndigheterna och EU, säger Vagerstam. En förhoppning är få statligt stöd för verksamheten, på motsvarande sätt som sker i bland annat Danmark, Frankrike, Holland och Norge. 

Möjligheterna för de här lokala radio- och tv-kanalerna är mycket stora, inte minst nu när antalet journalister ute i landet blir allt färre i takt med att mediehusen allt färre och större. Det handlar i slutändan om delaktighet och inflytande för medborgarna, även i lokalsamhällena. 

En samlad riksorganisation kan bedömas vara en av de mest avgörande faktorerna för att våra medier skall kunna överleva och utvecklas i Sverige. Staten skall kunna ge ett strukturellt stöd och man bör främja en sådan ny journalistisk strukturjournalistik som CMS företräder, fortsätter Vagerstam. Det går att ha det utbud vi har idag men det måste kompletteras med en mer aktiv journalistisk verksamhet med anställd personal. 

Den nya publicistiska verksamhet som man kan tänka sig är
• Lokal samhällsbevakning
• Nyheter och samhällsprogram
• Integrationsfrämjande åtgärder
• Mediecenter för fortbildning, förnyelse och föryngring
• Försök med gemensamma redaktioner på några orter

Community Media Sweden bildas i Uppsala den 11-12 april 2015 då såväl RÖK och NRO har sina respektive årsmöten.

Det finns idag 120 närradiostationer och 25 öppna tv-kanaler. Närradiostationerna sänder på FM och öppna kanaler i kabelnät och ip-tv-nät. Dessutom finns flertalet radio- och tv-stationerna också på webben.

Läs mer om den tredje mediesektorn i Sverige och i världen på Community Media 2015 http://communitymedia.se