tisdag 10 februari 2015

Alternativ digitalradio prövas i Norge

HD Radio på FM-bandet testas åter 
Norsk Lokalradioforbund har ansökt hos Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) om att starta provsändningar med det amerikanska digitalradiosystemet HD Radio på Radio Sør i Kristiansand.  Avsikten är att myndigheterna ska få möjlighet att testa systemet och utvärdera om det är ett lämpligt alternativ till DAB för lokalradio i Norge.

HD Radio utnyttjar liksom DRM+ FM-bandet och används idag i huvudsak i USA och Mexico, men har hittills inte rönt några framgångar i Europa. Radio Metro har tidigare testat systemet i Oslo. Tidigare har man även testat DRM+ i Trondheim.

Nkom, som hette tidigare Post- och teletilsynet (PT), finns i Lillesand i lämplig närhet av Kristiansand.

Läs hela artikeln i KRS24/7: 

Läs även