tisdag 24 februari 2015

MTG kräver fler FM-tillstånd för att starta DAB-radio

Skakiga marknadsförutsättningar för kommersiell digitalradio
MTG Radio kräver att Myndigheten för radio och TV och Post- och telestyrelsen påskyndar arbetet med nya FM-tillstånd, så att de kan fördelas innan regeringen lägger sin proposition om digitalradion. Om utlysningen av nya tillstånd dröjer kan det innebära att MTG Radio inte har möjlighet att medverka i digitaliseringen, säger MTG Radios vd Christer Modig.
Anledningen till att MTG Radio vill ha nya FM-tillstånd är att bolaget förfogar över betydligt färre än konkurrenten SBS Discovery Radio.

Enligt Modig är intäkter från FM-tillstånden en viktig del i finansieringen av den digitala utbyggnaden och nya programsatsningar. FM spelar dessutom en viktig roll för marknadsföringen av DAB och för att driva lyssnare till nya kanaler.

Det är förvisso bråttom med ett politiskt beslut (om DAB), men inte mer bråttom än att vi får möjlighet att jämna ut marknadssituationen, säger Modig.  Ska vi ha möjlighet att satsa digitalt så måste vi först höras i fler sändningsområden. 

PTS  kan inte ge besked om när myndighetens rapport om nya reklamradiofrekvenser är klar. Anledningen till förseningen är att PTS har fått många ansökningar om befintliga sändningsområden. 

Det är i nuläget mycket osäkert när vi blir klara med rapporten. Vi har fått ovanligt mycket ansökningar från kommersiell radio rörande befintliga sändningsområden och dessa måste vi förstås prioritera, då tillståndsgivning är vårt huvuduppdrag enligt lag, säger Lena Liman, stf chef för enheten för spektrumtillstånd på PTS till Radionytt. Vi hoppas bli klara före sommaren trots vår nuvarande ärendemängd, dock inte så snart som i mars som vi tidigare uppskattade.