torsdag 12 februari 2015

Dansk digitalradio fortsatt ifrågasatt

Skeptisk radiobransch kallar till konferens om DAB
Danmarks Radio, Discovery och Radio24syv håller kvar sin DAB-skeptisism på den politiska agendan och kallar till en extra radiokonferens 25 februari samma dag som folketingspolitikerna möts i ärendet.  - Vare sig politikerna snart får till stånd en långsiktig marknadsundersökning om DAB eller ej kommer de två public servicebolagen och det kommersiella radiobolaget att hålla något av en hearing om DAB är den rätta plattformen att investera många miljoner i, enligt MediaWatch.

Samma dag håller partiernas mediaordföranden sitt möte om en för tredje gången reviderad körplan för vidare DAB-utbyggnad. Här ska politikerna ta hänsyn till att flera aktörer har fortsatt utrycka tveksamhet och kritik av DAB. Även DR tvekar och har i sitt senaste remissvar begärt att man ånyo överväger hur mycket Danmark bör satsa på DAB-tekniken.

På seminariet kommer bl.a. mediepolitiker från Venstre, Socialdemokraterna och Danske Folkeparti att delta.

Läs mer i MediaWatch

Fakta:  Det finns i Danmark två företag som sänder public serviceradio; Danmark Radio och
Radio24syv.

Läs även