torsdag 12 februari 2015

Barn och unga använder sin mobil mer än någonsin

Framtidens radiokonsument lyssnar i sin smartphone
Färsk statistik från Statens medieråd visar att nästan alla 11-åringarna i Sverige har en egen mobil, de allra flesta smarta mobiler med internet. De medievanor som förr var associerade med tonåringar kryper allt längre ned i åldrarna, vilket reser frågor om ett ökat behov att stärka barn som mediekonsumenter.
Av de tillfrågade 17–18-åringarna använde 62 % mobilen mer än tre timmar per dag. Det kan jämföras med resultatet från 2012/13 då den siffran var 46 %.
Medieanvändningen kryper också ner i åldrarna. Idag har hälften av alla tvååringar varit på nätet och 95 % av 11-åringarna har en egen mobil. Det handlar idag nästan uteslutande om smarta telefoner med pekskärm, även bland de yngre barnen. 

Nyheter i mobilen har också fått en större roll i ungas medieanvändning. Av de tillfrågade 15-åringarna läser 93 % nyheter på sin mobil, vilket kan jämföras med 21 % år 2010.

Siffrorna släpps med anledning av MIK-veckan och är preliminära data från den kommande rapporten ”Ungar & medier 2014/15”, som kommer i sin helhet i april 2015.


Läs även