fredag 13 februari 2015

Första 5G-nätet byggs nu i Finland

Hundra gånger snabbare mobilt bredband snart verklighet
Uleåborg (Oulu) får Finlands första 5G-nät för test av den nya mobiltekniken som kan ge överföringskapacitet på 10 gigabyte per sekund. Detta innebär hundra gånger snabbare kapacitet än det som maximalt går att få i dagens 4G-nät.

Tekniska Forskningscentralen VTT och Uleåborgs universitet ska tillsammans med Nokia bygga testnätet, som Nokia uppför i två delar i den nordliga universitetsstaden. Dels ett slutet nätverk i VTT:s lokaler och ett publikt nät i universitetets regi. I det slutna nätverket kan företag testa olika tekniska lösningar, och i det öppna blir det möjligt att testa tung överföringskapacitet. Denna testplattform kommer sedan att utvecklas till ett aktivt laboratorium för att pröva ut applikationer och tjänster fram till 2020 då 5G-tekniken beräknas kunna tas i reguljär drift för det som också kallas Tactile Internet.

VTT är en opartisk expertorganisation som utför tekniskt och teknisk-ekonomiskt forsknings- och utvecklingsarbete.

Läs även