torsdag 26 februari 2015

Försvagas demokratin utan DAB-radio?

Sverige halkar efter som ledande IT-nation enligt Sveriges Radio
Vid en konferens om "Fremtidens radio" i DR Byen Köpenhamn redogjorde Sveriges Radios Mats Åkerlund situationen för DAB i Sverige.  Under rubriken "Det är dags..." presenterades SR:s motiveringar för att Sverige måste gå över från FM till DAB:

- Minskat lyssnande. 
- För få valmöjligheter.
- Kampen om frekvensutrymmet.
- Det tar tid att etablera.
- Sverige halkar efter som ledande IT-nation.
- Förutsättningarna för det demokratiska samtalet försvagas.

Vid konferensen presenteras också ett utkast till åtta nya kanaler om Sveriges Radio gör en omstart för DAB i slutet av 2016. 
Alltid Nyheter, som drevs på försök för några år sedan, kan komma tillbaka. En annan kanalidé som är aktuell är Alltid Sport, som skulle bryta ut sportsändningarna från P4. Det finns ännu inget beslut om vilka kanaler som SR väljer.