tisdag 3 februari 2015

Början på slutet för DAB-radio i Danmark?

Körplanen för lansering av DAB+ uppskjuten - igen
Mötet om en revidering av körplanen för digitalradio, som partiernas medietalesmän i Folketinget skulle hålla förra veckan, har för tredje gången skjutits upp. Nu en månad till den 24 februari. På mötet ska politikerna diskutera och ta hänsyn till att flera aktörer fortsätter vara tveksamma till och kritiserar DAB. Dessa inkluderar DR, som är politiskt förpliktigat att driva på utvecklingen.

Såväl SBS och DR vill att marknadsundersökningen görs snarast möjligt istället för efter en informationskampanj om övergången från DAB till DAB+. För detta finns nu stöd både från socialdemokraterna och Venstre, skriver MediaWatch.

I Danske Medier, som representerar kommersiella radioföretag, skriver att man är mycket bekymrad över att det skapas politisk osäkerhet om huruvida hela DAB-projektet kommer att genomföras. Politikerna får inte skaka på handen nu, skriver man.


Problemen med lanseringen av DAB+ har eldats på av tveksamhet ifråga om en stängning av FM-radion som tidigare uttryckts av SBS, DR, Radio24syv, Gramex och Koda samt Teracom Danmark.

Läs mer
DAB-tvivlande radiobransch i Folketinget idag
Danmarks Radio tveksam till snar FM-släckning

De som vill ta del av en aktuell analys av framtiden för DAB i Danmark kan ta del av
rapporten Det dér DAB av radioexperten Carsten Corneliussen.