söndag 22 februari 2015

Finns en dialog om DAB-radio i Sverige?

Inbjudan till samtal om digitalradio blev propagandaföreställning 
Sveriges Radio, MTG och SBS Discovery arrangerade digitalradiokonferens 20 februari. Inbjudna till "samtal" var myndigheter, företag  och organisationer som finns på kulturdepartementets remisslista. -  SR:s vd Cilla Benkö inledde med att poängtera att Sverige för att inte komma på efterkälken och förlora sin ledande ställning som IT-nation måste satsa på DAB. Europa har valt DAB påstod Benkö. Flera i panelen framförde att fler radiokanaler behövs och att "FM-nätet är fullt". Man menade också att den marksända radion behövs för att många ska kunna lyssna samtidigt och att kostnaderna för att lyssna radio på nätet kommer att öka. Det kommer att "bli svindyrt att titta på tv och lyssna på radio". 

I stort sett framfördes samma argument för DAB som brukar höras varje år på Radiodagen då radiocheferna samtalar om detta. Ett 40-tal gäster i Berwaldhallen fick under ett par timmar lyssna till förespråkare för DAB-radio, som förutom arrangörerna, bl.a. var utredaren Nina Wormbs och vd:n för företaget Digital Radio Norge. I panelen fanns ingen som kunde föra fram avvikande åsikter eller andra fakta. Utrymmet för frågor begränsade sig till ett par minuter. 

Det var anmärkningsvärt hur arrangörerna hade ansträngt sig för att stänga ute eventuell kritik av DAB-radioförslaget, kommenterar Gunnar Bergvall, som var inbjuden som ordförande i föreningen Digital Radio Sweden. Det är inte sant att FM-nätet är fullt och dessutom upprustas det just nu av Teracom.  Det finns inte heller några som helst belägg för att det kommer att bli svindyrt att lyssna på radio online, fortsätter Bergvall. Tvärtom får man idag alltmer för pengarna, d.v.s. kapaciteten i såväl fast som mobilt bredband ökar dramatiskt även för slutkunden. Dessutom tar radio upp en liten andel av denna kapacitet. En tv-kanal tar 30-45 gånger mer utrymme än en radiokanal.

Europa har inte valt DAB, utan det är public servicebolagens organisation EBU som rekommenderar denna ålderstigna teknik. Sverige bibehåller säkert sin goda ställning som IT-nation med fortsatta satsningar på mobilt bredband som LTE Broadcast samtidigt som man behåller ett väl inarbetat och robust FM-nät. Ingen tror väl idag att Finland, som sade nej till DAB för flera år sedan, är på väg att mista sin goda IT-position, avslutar Bergvall.

25 februari hålls en motsvarande radiokonferens i DR Byen i Köpenhamn. Till skillnad mot i Stockholm finns i panelen åtskilliga kritiker av DAB och motståndare till en FM-stängning bl.a. SBS Discovery och public servicekanalen Radio24syv. 

Läs mer om digitalradioförlaget i Sverige.

Läs även
Kritikerstorm mot digitalradioförslag