söndag 1 februari 2015

Danmarks Radio tveksam till snar FM-släckning

Efter 12 år har DAB-andel av radiolyssningen nått 14 % .
Det ter sig tveksamt om kraven på en FM-släckning 2019 kommer att uppfyllas tror Danmarks Radio i sin rapport Medieutvecklingen 2014.  - Kravet är att minst 50 % av radiolyssningen inklusive bilradio ska vara digital (DAB + online)  i mitten av 2018.  Den digitala lyssningen är idag 21 % och ökar inte tillräckligt snabbt för att nå målet. DR Medieforsking tror på en digital lyssning om 33 % år 2018.

Enda realistiska möjligheten är att P4, som är Danmarks största kanal, som kommer på DAB+ i år, kan driva på utvecklingen.

Vores fremskrivning viser, at med P4 på DAB vil vækstraten stige, og vi kan måske løfte den digitale lyttertal op på 50 pct, säger Dennis Christensen, DR Medieforskning till Mediawatch. Ett minus är dock att P4:s lyssnarprofil är mycket mogen; den typiske lyssnaren föredrar att lyssna på sin favoritradio på FM som de alltid gjort.

DR:s rapport handlar i övrigt i huvudsak om danskarnas internet- och tv-vanor.


Läs även