tisdag 5 november 2013

Mobiloperatörer vill ha tv-frekvenserna

Återflytt av tv till lägre band får konsekvenser för DAB-radio 
Mobiloperatörerna måste få tillgång till frekvenser, reserverade för marksänd tv. Annars kan utbyggnadstakten av mobil kommunikation sinkas. Det anser svenska mobiloperatörer som höjer rösten inför ett stundande regeringsbeslut i frågan. Detta är dock ett europeisk problem och kommer även att beröra DAB-radion som idag sänder på gamla tv-bandet 200 MHz.

700­ MHz-bandet är fram till 2015 är reserverade för sändningar av marksänd tv. Regeringen väntas inom kort att ta beslut om dessa reserverade sändningar ska få fortsätta även efter 2015, fram till 2020. Därför höjer nu mobiloperatörer, tillsammans med organisationen Hela Sverige ska leva, sina röster.  


Mer specifikt handlar det om den övre delen av tv­bandet på 694-­790 megahertz. Om vi inte får ta del av dessa frekvenser från 2015 så riskerar Sverige att hamna på efterkälken. Detta eftersom flera andra länder ger operatörerna rätt till dessa frekvenser redan från 2015, säger Tommy Ljunggren, vd på Telia Sonera Mobile Networks. 

Representanter från mobiloperatörerna ska därför uppvakta regeringen inom kort för att prata om de fördelar som en tillgång till 700 MHz-­bandet innebär. Det handlar om att bibehålla en levande landsbygd. Till exempel tjänar både sjukvården och utbildningsväsendet på ett bättre mobilt bredband, säger Ljunggren.
Det regeringen tar beslut om är om frekvenserna bara ska användas av tv, eller av tv och mobilt bredband.

Ljunggren anser också att regeringens mål om att 90 procent av Sveriges hushåll samt industrier ska ha tillgång till 100 megabit per sekund år 2020, hotas om tillståndet för reserverade tv-­sändningar förlängs.. I dag kör vi på 800­ MHz bandet, som också är gamla tv-­frekvenser. Med det är det inte ens teoretiskt möjligt att uppnå regeringens mål, för någon operatör, säger han och tillägger: 700 MHz­-bandet kommer också att bli ett globalt band jämfört med 800 MHz-­bandet (som används för 4G på landsbygden). 


Läs artikeln Mobiloperatörer: Ge oss tv­ frekvenserna! i Ny Teknik.

Liknande diskussioner pågår i andra länder bl.a. Storbritannien där det har föreslagits att televisionen ska flyttas tillbaks till det band man tidigare använda innan digitaliseringen nämligen 200 MHz-bandet som nu används för DAB-radio (Band III). Sverige har formellt ännu inte begärt hos ITU att detta band skall användas för radio. Detta till skillnad mot Finland som redan 2007 beslutade att avstå från DAB och använda bandet för framtida tv-sändningar. Mobiloperatörerna ligger bättre till än broadcast-intressena eftersom mobiltelefonin och bredbandet betraktas som "utility" d.v.s. har större samhällsnytta än radio och television. Frågan kommer upp på Europakommissionens bord inom kort.