söndag 17 november 2013

DAB fungerar inte för lokal radio

Försök med småskalig DAB gav inget för närradion
På WorldDMB:s årskonferens i Amsterdam presenterade brittiska mediemyndigheten Ofcom vid sessionen "Small scale solution for local broadcasters" ett försök med lågeffekts-DAB+ i Brighton som avslutades i januari 2013.

Försöket marknadsförs som en lösning för mindre lokala radiostationer (som community radio) inför regeringens förväntade beslut i december om ett årtal för FM "switch-off". Men det framkom att DAB med sitt multiplexsystem inte går att använda för mindre lokala radiostationer utan fortsätter vara en exklusiv lösning för nationella och regionala public servicekanaler och större kommersiella nätverk.
Community Media Forum Europe rapporterar att huvudproblemet med DAB kvarstår; att med egen sändare effektivt kunna sända endast en eller två kanaler med resterande utrymme i muxen tom ?  Även om man sänder sin kanal med hög bitrate (och får utmärkt ljudkvalitet på köpet) så kommer merparten av tillgängligt utrymme om totalt 1.500 kHz i muxen att stå oanvänt.

Enligt Ofcoms talesman kan det bara lösas genom att den närradiostation, som driver sändaren, hyr ut utrymmet i muxen till ett tillräckligt antal andra användare t.ex. webbradiostationer. Detta problem finns inte idag. En radiostation kan äga och driva en FM-sändare med en (1) kanal.  Vill man att digitalisera erbjuder DRM+ på ett utrymme om 100 kHz 1-4 kanaler på en frekvens i FM-bandet. Här finns även möjlighet att sända analogt och digitalt parallellt.

Vid Ofcoms presentation togs inte räckviddsproblemet upp. Eftersom DAB sänds på högre frekvenser (runt 200 Mhz) än FM (runt 100 Mhz) når inte en lokal DAB-sändare lika långt utan måste i flesta fall ha slavsändare eller motsvarande för att nå hela ursprungliga målområdet. Därmed drivs kostnaderna upp för en icke-kommersiell lokalradiostation.

Det finns idag mer än 200 närradiostationer (community radio) i Storbritannien på FM. Intresset för att sända DAB som alternativ till FM rapporteras vara obefintligt. Stationerna drivs ideellt och har inte pengar eller tid till producera mer än en programkanal. Det finns inte heller underlag för nya närradiostationer på flertalet orter, som skulle kunna dela på en mux. Förhållandet är liknande i hela Europa som har totalt ca 2.200 närradiostationer på FM. 

De DAB-sändningar av närradio som förekommer på prov idag i Stockholm sker över samma muxar som Teracom driver för SR och reklamradion i Nackamasten. Det är dock avgörande för närradion att kunna äga och driva sina egna sändare oberoende av Teracom och andra företag.

Public servicekommittén konstaterade i sitt betänkande 2012 att DAB+ lämpar sig mindre bra för sändningar över begränsade geografiska områden, t.ex. närradio. Man anser att det måste finnas en tillfredsställande lösning för närradion innan man beslutar om att släcka SR:s och reklamradions FM-sändningar. Enligt regeringens proposition kommer Myndigheten för radio och tv och Post- och telestyrelsen få i uppdrag att presentera en lösning för närradion senast 1 juni 2016.


Se även