tisdag 12 november 2013

Kommersiell radio i uppror mot digital övergång

Övergång till DAB ifrågasätts i Storbritannien
Sex veckor innan regeringen planeras bekräfta en "digital switchover" (d.v.s.nedsläckning av FM) kommer en kraftfull samlad protest från den kommersiella radiobranschen. Ett konsortium, som representerar 13 kommersiella radiobolag med tillsammans 80 radiostationer, som har 6 miljoner lyssnare veckovis, har utfärdat ett gemensamt uttalande.
Gruppen menar att en övergång innebär en allvarligt risk för att lyssnarna kommer att förlora tillgången till radio eftersom de flesta endast har tillgång till analoga mottagare (FM). Det beräknas finnas 100 miljoner sådana i brittiska hem.
En övergång som innebär att rikstäckande, regional och större lokala stationer försvinner från mellanvågen och FM kommer att hämma mindre lokala stationer eftersom hushållen tvingas att lägga ut hundratals punds på nya digitala mottagare.

Scott Taunton, vd för UTV Media säger att planen för övergången är felaktig och att det inte finns en konsumentefterfrågan. There is no consumer demand for this and unlike digital TV switchover there is no digital dividend for the taxpayer. The bulk of people are quite happy with the radio services they already have.

Den ursprungliga planerade tidpunkten för övergången 2015 har redan skjutits fram då efterfrågan på DAB-radio inte blev som väntat. Branschorganisationen Radio Centre har föreslagit 2018 medan andra har sagt att 2020 är mer realistiskt.

En talesman för DAB-gruppen Digital Radio UK menar att framtiden för lokal radio är säkrad genom att FM behålls för riktigt lokal radio och närradio. Men det råder fortfarande stor osäkerhet hur det rikstäckande digitala nätet skall finansieras. Det återstår nämligen mycket innan DAB-radion har samma täckning som för den analoga radion.

Tredje kvartalet i år lyssnade 35,6 % via en digital plattform och ca två tredjedelar var DAB, som introducerades i Storbritannien redan 1995.

Läs i The Guardian: