söndag 10 november 2013

DAB-satsningen i Norge får hård kritik

DAB kan bli en ekonomiskt börda för public service
Efter ett lugn i något år, ser bråk om DAB-satsningen återkomma. Detta trots att Stortinget för några år sedan beslutade om att FM-nätet släcks 2017 om fem krav är uppfyllda ( se faktar nedan ). Endast Fremskrittspartiet röstade emot. Men med en ny regering plats har de tidigare DAB motståndarna återupplivat den tidigare diskussionen om valet av en ny digital radioteknik och en stängning av FM.

Det hettar till extra mycket eftersom den nya regeringen med Höyre och Framstegspartiet inte höjde tv-avgiften till den nivå som NRK önskade. Public serviceföretaget räknar nu med rationaliseringar och nedskärningar. MInst 150 väntas få gå. Detta kommer i ett känsligt läge då NRK har stora ekonomiska åtaganden bl.a. DAB-satsningen.
Kritik mot DAB-satsningen har kommit bl.a. från Radio Metrochefen och P4-grundaren  Svein Larsen liksom DAB motståndaren nummer ett generalsekreterare Per Morten Hoff i föreningen IKT Norge. Sedan 2005, har Hoff varit mycket kritisk mot NRK och P4:s val av digital distributionsteknik för radio.

Hoff har skrivit till  den nya kulturministern Thorild Widwey och hoppas att den nya regeringen kommer att se över beslutsunderlaget för beslutet om avstängning av FM-nätet.IKT Norge skriver  att beslutet om avstängning av FM-nätet bygger på felaktigt beslutsunderlag och begär att beslutet skjuts upp till 2019-2020. Vi kan riskera att Norge är det enda landet i västvärlden som släcker FM. 

Digitalisering av radion antogs Stortinget 2011 och en av de krav som var här under kommande år så måste "minst hälften av radiolyssnarna dagligen höra helt eller delvis på en digital radio-plattform." Det är detta kriterium reagerar Hoff på.

- När man talar om en sådan dramatisk händelse för att släcka FM-nätet, anser vi att det måste vara DAB-lyssnande som avgör och inte lyssnande på alla möjliga andra digitala plattformar såsom kabel-tv, på din AppleTV eller via iPhone. Man måste räkna med att lyssna på DAB-radio, säger Hoff.

På TNS Gallups senaste undersökning visar att 36 procent av radiolyssnarna använde en digital radio-plattform under andra kvartalet. Mindre än hälften av dessa digitala lyssnare lyssnade på DAB.  NRK öser på med reklam och nya kanaler, men om du frågar kedjorna som försäljningen långsamt och det finns ingen Hallelujah-stämning, säger Hoff. Aktörerna vill gärna ha en forcerad stängning av FM.

Även Svein Larsen ber nya kulturministern se närmare på och revidera "den förra regeringens ensidiga åtagande att DAB som den framtida distributionstekniken för radio".
Den brittiske kulturministern sade för en tid sedan att det inom överskådlig framtid var uteslutet att stänga FM. Åtagandet till DAB bör fortsätta, men vi måste tänka till om beslutet att släcka FM var rätt och särskilt om man gör det, oavsett vad de gör i andra länder, säger Hoff till Kampanje.


DAB-beslutet i Stortinget 2011

FM-nätet släcks 2017 för NRK och de kommersiella nätverken om samtliga dessa fem kriterier uppfylls. De första tre kriterierna är absoluta och måste uppfyllas oberoende av tid.
- NRK-radio erbjuder måste ha digital täckning som motsvarar den nuvarande P1-täckning FM-nätet.
- Den kommersiella nätet måste byggas ut till minst 90 procent täckning.
- De digitala radiotjänster måste utgöra ett mervärde för allmänheten.
Dessutom måste följande två kriterier vara uppfyllda den 1 Januari 2015 för FM avstängningen kan ske i januari 2017
- Det måste finnas rimliga och tekniskt tillfredsställande lösningar för radiomottagning i bilar.
- Minst hälften av radiolyssnarna måste höra dagligen i sin helhet eller delvis i en digital radio-plattform.

Om de två sista kriterierna inte uppfylls senast 2015, men de tre absoluta kriterier är uppfyllda. Lokal radio kan fortsätta sända på FM.  

Läs mer om den ekonomiska krisen för NRK