lördag 16 november 2013

Neutralt EBU lovar att stödja DAB-lobbyn

Övergång från FM går för långsamt
WorldDMB - lobbyorganisationen för digitalradiosystemet DAB - har haft sitt årsmöte och konferens i Amsterdam 6 november. En viss nervositet kunde skönjas ifråga om det som kallas "switch-over" d.v.s. övergången till digitalradio i Europa, som anses gå för sakta. Många DAB-förespråkare vill nu forcera en s.k. switch-off av FM-radion och EBU tänker hjälpa till.
På konferensen tillfrågades delegaterna vilka årtal som man vill ha för att FM skall stängas. Svaren varierade mellan 2019 och 2023.  

Christian Vogg, chef för EBU:s radiosektion, tillfrågades av många om EBU är kapapelt och villigt att hjälpa till med att skynda på en FM "switch-off". Hans flera gånger upprepade svar var att EBU själv var neutralt i frågan, men att man skall stödja EBU-medlemmar lobbyarbetet i nationella och europeiska parlament.

Vid årsmötet valdes Patrick Hannon, brittiska företaget Frontier Silicon, till ny ordförande efter Jorn Jensen, NRK Norge. WorldDMB, som bl.a. har Sveriges Radio som medlem, har sitt säte i Geneve i EBU:s huvudkontor.

Fakta

EBU = European Broadcasting Union (europeiska radiounionen) är public servicebolagens intresseorganisation och har inga formella knytningar till EU-organisationen.