onsdag 27 november 2013

Framtidens radio och tv: Mobila bredband och Wi-Fi viktigast efter FM

Gratis wifi förstärker den digitala plattformen för radio och tv över hela världen
Vid sidan av mobila bredband via 3G/4G kan nu en miljard människor koppla upp sig på Internet via öppna trådlösa nätverk som är gratis för användarna. Detta gör bl.a. mottagning av radio och tv via appar enkel för mobil/ smartphone-användare över hela världen. Största wi-fi- tillväxten kommer att ske i Asien-Stillahavsregionen.
SJ erbjuder nu gratis trådlöst bredband - wif-fi - på sina snabbtåg även i 2:a klass. Över tusen innerstadsbussar i Tokyo ska nu utrustas med - wi-fi - som passagerarna kan utnyttja gratis upp till tre timmar åt gången. I slutet av mars nästa år ska alla bussbolagets 1452 bussar ha utrustats med denna service. Över hela världen utrustas i ökad takt kollektiva färdmedel med gratis wi-fi som regionbussarna i Andalusien och de 1.000 
Foto: BBC
matatus, minibussarna, i Nairobi. Morgonpendlare i en av världens värsta trafikkaos spenderar 1-2 timmar i matatus bl.a. med att titta på tv och lyssna på radio.


Till allt detta kommer fasta punkter i städerna, en del städer siktar t.o.m. på att kunna erbjuda heltäckande kostnadsfri wi-fi för boende och besökare. Tallinn, Dublin, Barcelona och Paris gör det helt eller delvis. Europas största gratis wifi-zon erbjöds i London under OS, och nu utvecklas det permanent i delar av staden, skriver fp-politikern Yoav Bartal i Stockholms landstingsfullmäktige. Stockholm bör också införa detta; inte bara för att det attraherar innovativa, jobbskapande företag och turister – tillgång till internet är idag en demokratifråga. Därför jag motionerat till Folkpartiets landsmöte i höst om att införa avgiftsfria wifi-zoner, skriver Bartal i SvD. Alla ska ha förutsättningar och möjligheter att utnyttja tjänsterna som finns till för alla stockholmare,

I Stockholm finns det snart inte längre ett kafé som inte kan erbjuda gratis wi-fi. Men SL har ännu inte tagit upp de initiativ som tagits inom kollektivtrafiken i många av världens storstäder.

En miljard användare kopplar regelbundet upp sig i dag på Internet via trådlösa nätverken s.k. hotspots och homespots som är öppna för allmänheten. Man beräknar att antalet öppna s.k. hotspots kommer att ha nått 55 miljoner 2018. Homespots beräknas samtidigt nå 100 miljoner.

Enligt Ericsson kommer antalet mobiltelefoner i världen 2019 nå 9,3 miljarder varav 5,6 miljarder är smartphones. 90 % kommer att kunna ha 3G och 65 % 4G-täckning. Tillsammans med wifi-näten, som finns i första hand i städerna och i persontrafik, kan man räkna med att större delen av jordens befolkning kan med sina smartphones nås via trådlöst bredband. Detta blir sannolikt plattformar för såväl nytto- som nöjestrafik bl.a. basplattformar för radio och tv.

Teracom AB som intensivast driver DAB-radiofrågan i Sverige har tidigare i höst publicerat en rapport som för fram fakta som talar emot att vid en avstängning av FM välja radio via mobilnäten istället för DAB+ blir omöjlig bl.a. av ekonomiska skäl. Man har dock här inte diskuterat det alternativ som kan vara bäst för konsumenterna; att behålla FM-radion och låta radio via bredband fortsätta utvecklas samt avstå från att bygga upp en ny sändarinfrastruktur som DAB+.

Redan idag kan 3 miljarder Internetanvändare via främst smartphones ansluta sig mobila bredband via 3G och 4G-näten liksom via gratis trådlösa bredband (wi-fi).  Vare sig det finns eller inte finns radio i bredbandet så kommer användarna ändå vara anslutna till bredbandstjänster. Radion, som inte kräver så mycket bandbredd som exv. tv, kommer alltid att finnas med som bonus. Det finns således en klar tendens att bredbanden kommer att bli radions viktigaste plattform vid sidan av FM-radion som finns i alla 200 länder.

Läs även
Inför gratis wi-fi i Stockholm (SvD Brännpunkt) 
Hela världen älskar smartphones (om Ericsson Mobility Report 2013)

Ladda ner
Wireless Broadband Alliance Industry Report 2013: Global Trends in Public Wi-Fi