lördag 23 november 2013

DRM+ ersätter bäst FM för lokal brittisk radio

En intensiv debatt förs i Storbritannien inför ett ev. kommande besked från regeringen om ett årtal för att stänga FM-nätet. DRM-konsortiets ordförande har i en debattartikel nu fört fram DRM+ som det rimliga alternativet till DAB för mindre kommersiella radiostationer. Samtidigt utdöms  i en rapport lokal DAB, som mediemyndigheten Ofcoms tidigare gjort ett försök med. 


Den grupp av 80 kommersiella radiostationer som protesterat mot en alltför snabb övergång till DAB avvisar också lösningen med "small-scale DAB". Enligt ordförande i DRM-konsortiet Ruxandra Obreja är DAB en olämplig teknik för att ersätta FM för lokal radio. Ett skäl kan vara frekvenstilllgången i Band III. En DAB multiplex (kanalknippe) tar upp en bandbredd om 1,5 MHz. En DRM+ kanal med jämförbar kapacitet är endast 100 MHz bred och 10-15 gånger mer effektivare än DAB. DRM+ blir fyra gånger mer spektrum- och energikrävande än FM. I artikeln går Obreja in mer i detalj på skillnaderna mellan DAB och DRM+

Maybe the time has finally come to have a fresher, more holistic, non-partisan and pragmatic assessment of how best to use one or several standards to achieve digitization and change, avslutar Ruxandra Obreja sin omfångsrika debattartikel.

DRM-konsortiet har sitt huvudkontor hos BBC i London.Ladda ner 
DRM Consortium report to Ofcom (DRM Response to “SMALL SCALE DAB” Experiment by Rashid Mustapha).