måndag 11 november 2013

Hela världen älskar smartphones

Explosiv utveckling även för mobilt bredband
90 procent av världens befolkning kommer att ha tillgång till 3G-täckning år 2019 och 65 procent kommer att ha tillgång till 4G, förutspås i Ericsson Mobility Report.  Mobila bredbandsabonnemang når 2 miljarder vid årets slut.

Det är den ökande användningen av smartphones som driver på utbyggnaden av näten. I dag är cirka var fjärde telefon en smartphone, men 55 procent av de sålda telefonerna är smartphones, enligt det svenska telekombolaget Ericsson.
Antalet mobilabonnemang år 2019 kommer att ha tiofaldigats jämfört med i dag, till 9,3 miljarder världen över, vara 5,6 miljarder kommer att vara smartphones.

I tillväxtländerna räknar Ericsson med att det kommer att ske ett stort skifte från GSM till 3G fram till 2019, i takt med att de smarta mobilerna blir billigare och används av fler. Datatrafiken i näten också öka kraftigt, framför allt drivet av ökat videotittande.

Utvecklingen kommer även att få stor betydelse för digitalt radiolyssnande som görs via appar på nätet, men även inbyggda FM-mottagare får betydelse. Smartphones blir den vanligaste radiomottagaren. Läs även Radio i mobilen tar död på DAB

Ladda ner rapporten Ericsson Mobility Report