söndag 24 november 2013

Tv-bransch i strid mot telekom om 700 MHz-bandet

Låt televisionen ta över DAB-radions frekvensområde
Telekomindustrin lobbar just nu hårt för att få ta över 700 MHz-bandet som Myndigheten för radio och tv har föreslagit ska vikas för tv. För några veckor sedan uppvaktade Telia, Tre, LRF och Hela Sverige ska leva regeringen med en rapport. 
Nu har vd:arna för SVT, TV4-Gruppen, SBS Discovery och sex andra kommersiella bolag svarat med en skrivelse till kulturdepartementet. Dock saknas här MTG-koncernen, som är moderföretag till Viasat med bl.a. TV3. Dess tv-program liksom alla andra bolags distribueras redan idag i stor omfattning även via fast och mobilt bredband.

I sin skrivelse vänder sig gruppen mot att marknätet redan efter tre år inte skulle få använda det s.k. 700-bandet utan att detta band istället ska reserveras för mobila teletjänster. De menar att ett sådant beslut allvarligt skulle skada TV-branschen samt även i onödan skapa en försämring för alla de tittare som idag använder marknätet, utan att nödvändigtvis gynna någon annan.

En omläggning efter tre år skulle kräva en total omplanering av marknätet som måste göras i samordning med grannländerna och en forcerad teknikomläggning där hushållen måste skaffa nya tv-boxar.  Närmare 30 procent av frekvensutrymmet skulle försvinna, enligt tv-cheferna.

Här möter dock tv-cheferna invändningar från Public servicerådet:

I dag är det bara 25-30 procent av de svenska hushållen som får sina tv-program via marksändarnätet. Och denna andel minskar stadigt. De flesta tittar via kabel-tv, satellit-tv eller (mer och mer i den takt som fibernätet byggs ut) internet-tv. Eftersom tv till övervägande del har en underhållningsfunktion är det rimligt att en större del av det frekvensutrymme tv i dag har för marksändning flyttas över till nyttotrafiken via mobilt bredband, kommenterar Gunnar Bergvall, ordförande i Public servicerådet. På 10-15 års sikt kommer tv-distribution via marknätet för övrigt att vara en marginell företeelse.

Användningen av mobilt bredband ökar dramatiskt i hela världen och prioriteras i de flesta länder genom bättre tillgång till sändningsfrekvenser. I Sverige kan detta uppnås genom att mobilt bredband får tillgång till de frekvenser som utnyttjas för dagens marksändarnät. Tv- sändningarna kan flyttas tillbaka till det s.k. Band III, frekvensområdet kring 200 MHz som i dag provisoriskt används för DAB-radio. Den föråldrade DAB-lösningen från 1985 kan liksom i Finland helt överges och frekvensutrymme friställas för tv-sändning. Detta frekvensband ger också bättre räckvidd för sändarna än 700 MHz.

För radio finns Band II med ett robust sändarnät för FM och med möjligheter redan i dag för digitala sändningar med modern och billig teknik som DRM+ , avslutar Bergvall.

Frågan är nu uppe till diskussion i Europakommissionen, som inledningsvis har en medlande funktion, men i slutänden i princip tvingas väga respektive parts behov d.v.s. nytta mot nöje vid ev. ställningstagande nästa år.