onsdag 13 november 2013

Dagens DAB+ har sämre ljudkvalitet än FM

Digitalradio kräver hög datahastighet enligt svensk forskning
Digitalradio med systemet DAB+, måste ges utrymme att sända med hög datahastighet minst 192 kB/s, annars finns risk för sämre ljudkvalitet. Det är en av slutsatserna från ett forskningsprojekt där Luleå tekniska universitet (LTU) samarbetat med Sveriges Radio. Resultatet publiceras i senaste numret av “Journal of the Audio Engineering Society” och har redan fått internationell uppmärksamhet.  En företagsgrupp har bifogat den tio-sidiga artikeln med en remiss till det brittiska kulturdepartementet, som om en månad skall ta ställning till ett årtal för en s.k. switch-off datum för FM.
Resultaten är dåliga nyheter för DAB-förespråkare eftersom man idag för att få in så många kanaler som möjligt i en multiplex begränsar bandbredden till exempelvis 128 kB/s för stereo och 32 kB/s för mono d.v.s. minst tio kanaler.

Från när DAB uppfanns 1985 till lanseringen 1995 var också det främsta argumentet för systemet att kunna sända "musik med CD-kvalitet". Så sent som 2002 fastslog BBC i ett policydokument att minst 192 kB/s behövdes för kvalitet.

- Vi har indikationer på att man skulle behöva uppemot 300 kilobit per sekund för att få vad man kallar ett transparent system där man inte kan uppfatta kvalitetsförsämringar, säger Jan Berg, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet som varit ansvarig för forskningsprojektet. 

Den digitala lösningen DAB+, är jämförbart med dagens FM-system i radio ner till 160 kilobit/sekund. Under den hastigheten försämras kvaliteten märkbart. I projektet som pågått under två år, och i vilket fem personer arbetat, har flera tester gjorts där erfarna lyssnare medverkat. De har bedömt ljudkvaliteten enligt internationella rekommendationer. Testerna visar att man bör välja datahastigheter nära den som maximalt går att få ut ur DAB+.- Vill man tävla med ett riktigt bra FM-system bör man köra DAB+ på maximala 192 kilobit/sekund för att man ska klara av att behålla kvaliteten för typiska ljud som förekommer ofta i radio, säger Jan Berg.

En målkonflikt som lyfts fram i forskningen är att det krävs höga datahastigheter för bra ljud i digitalradion, samtidigt som man vill ha utrymme för fler radiokanaler inom samma bandbredd.- Därför är denna studie viktig för de som ska fatta beslut om hur datahastigheten ska disponeras, säger Lars Jonsson, teknikstrateg inom SR.


I den publicerade artikeln konstateras också att det finns flera tjänster som erbjuder ljud som kodas med hög datahastighet och att det också sätter press på att digitalradions ljudkvalitet inte ska vara sämre.

These results with processed audio dispel the notion that the sound quality presently possible via digital radio is found inferior by only a tiny minority of audiophiles, säger Trevor Brook vd i det brittiska företaget Surrey Electronics. This new evidence, specifically examining everyday radio audio, supports the view that DAB has a role as a supplementary platform but could never prove satisfactory as the sole outlet over the airwaves.

De fem svenskarna bakom forskningsprojektet är Jan Berg LTU,  Christofer Bustad SR, Lars Jonsson SR, Lars Mossberg SR och Dan Nyberg vid Statens Kriminaltekniska Lab.