tisdag 7 mars 2017

Politisk majoritet vill bryta ut konserthus och orkester ur DR

Fortsatt tuffa nedskärningar väntas för dansk public service
DR ska enbart vara ett mediehus och inte driva egen orkester och konserthus säger Dansk folkeparti enligt Politiken.  Hvis min idé – min tanke – blev ført ud i livet, ville DR umiddelbart stå tilbage som en institution, der alene skulle koncentrere sig om at producere medieindhold, mens Det Kgl. Teater med orkestre og kor fra DR til gengæld ville komme til at stå på fire ben – skuespil, ballet, orkestre og sang – og dermed umiddelbart styrket som en national kulturinstitution i verdensklasse. Det kunne blive et smukt syn," säger
kulturminister Mette Bock (LA ) i Jylland-Posten

Konserthuset i Köpenhamn kommer att förvandlas till en separat enhet och symfoniorkestern kommer sedan hyra utrymme i samband med dess verksamhet. DR:s Symfoniorkester överförs till Det Kongelige Teater, som blir en egen institution.


Förhandlingarna om ett mediepolitiskt avtal ska vara klart 2018 och inleds i sommar. Mette Bock vill även banta DR och minska medieavgiften samt privatisera TV2, ett arbete som inleds redan i år. Regeringen har tillsammans med DF majoritet i Folketinget.

Läs även
Kraftig politisk motvind för dansk public service