tisdag 7 mars 2017

Låt public service driva sändningsverksamheten själv

Teracom bör inte omvandlas till ett statligt bredbandsbolag
Statligt ägda Teracom AB har ett samhällsuppdrag att ansvara för drift av marknäten för radio och tv i Sverige. Detta omfattar i dag ca endast en tredjedel av bolagets omsättning. Övrigt, bl.a. telekomtjänster och verksamhet utanför Sverige, ligger utanför detta uppdrag. Denna förändring är ett uttryck för ”mission creep” där en ambitiös företagsledning fått fria händer att utveckla företaget utanför de ursprungliga ramarna. Public servicerådet kritiserar nu regeringens ambition att omvandla Teracom till ett statligt bredbandsbolag. Företaget bör istället avvecklas.

TV-bolagen börjar anpassa sig till växande online-plattformar på bekostnad av ett minskade linjärt tv-tittande, konstaterar Gunnar Bergvall och Christer Hederström, Public servicerådet, i en debattartikel i Svenska Dagbladet idag. I sitt yttrande till riksdagen över Riksrevisionens rekommendationer gör också näringsdepartementet en riktig iakttagelse om den avtagande efterfrågan på marksända medier. Men man drar inte någon slutsats om vad detta innebär för Teracoms kärnverksamhet. I stället för att ta Riksrevisionens granskning på allvar tycks regeringen snarare ge Teracom carte blanche för att bedriva telekom- och it-verksamhet helt utanför sitt samhällsuppdrag.

Samhällsuppdraget blir mer en formalitet medan uppgiften att rädda själva bolaget blir övergripande. Behöver den svenska IT- och telekommarknaden Teracom - eller är det tvärtom?

Det kan utifrån dagens teknik bli mer kostnadseffektivt och mer driftseffektivt att PS-bolagen själva äger och driver sina sändarnät. Teknikutvecklingen innebär att ”broadcasting” - marksänd radio och tv till masspublik - också kommer att kunna ske via mobilt bredband s.k. LTE Broadcast i redan befintliga 4G mobilnät.

I artikeln berörs även annat om statens ägarroll, men som näringsdepartementet valt att ignorera i sitt svar till Riksdagen bl.a. säkerhetspolitik och spelet på en pseudomarknad samt avsaknad av offentlig insyn. Under flera år har det dessutom bedrivits intensiv lobbyverksamhet från public servicebolagen och Teracom mot regeringskansliet och riksdagspolitiker. Som ett tydligt exempel nämner skribenterna lobbyverksamheten inför det politiska beslutet 2016 då förslaget om att införa den idag föråldrade DAB-radion  avisades.

Staten bör få i uppdrag att inleda en avveckling av företaget med syfte att överföra den samhällsviktiga marksända radio och tv-infrastrukturen till ett nytt affärsdrivande verk, en myndighet eller helt enkelt till de närmast berörda; public service-företagen, anser skribenterna.

Läs hela artikeln SvD Näringsliv

Fel med statligt bredbandsbolag

Läs även 
Statligt mobilnät 700 MHz-bandet i Sverige möter motstånd
Regeringen mörkar om statliga Teracom i skrivelse till Riksdagen