tisdag 14 mars 2017

Radiolyssningen i Norge rasar när FM-nätet släcks

NRK får svårt att komma undan ett fiasko 
11 januari var det stort väsen när Nordlands fylke var det första att släcka FM-nätet för rikssända radioprogram - och här var man först med att nu endast kunna lyssna på NRK via DAB+.  Detta har nu fått dramatiska konsekvenser. Innan släckningen lyssnade 74 procent av invånarna i Nordland på radio. Efter släckningen bara 64 procent. Nästan var sjunde radiolyssnare har därmed slutat lyssna på radio när DAB blev enda alternativet.

Nedgången sker efter radiolyssnandet redan har visat en nedåtgående trend. Forskningsdirektör Knut-Arne Futsæter i Katar TNS, som mätningen, räknar med att radiolyssnande kommer att fortsätta att falla till följd av FM-stängningen.

Ole Jørgen Torvmark, chef för Digital Radio Norge, tycker dock det hela är positivt: Vi ser at innbyggerne holder på radiovanene sine og blir med radio over på digitale plattformer. Lyttingen går noe ned, det er som forventet. I et stort teknologiskifte er det naturlig at enkelte trenger tid til å gjøre omstillingen, säger han i ett pressmeddelande.

NRK har släckt sin FM-nätet i Nordland, Trøndelag och Møre og Romsdal. De kommersiella rikskanalerna (P4 och Radio Norge) har också släckt sina FM-sändare i Nordland och övergått till DAB+.  Man kommer att fortsätta släcka fylke efter fylke för att vara klar i december 2017.

Vid sidan av denna lyssnarmätningen finns lokalradio, som fortsätter på FM. Den har fått en ökad andel lyssning, på en del ställen t.o.m. kraftiga ökningar.  I övrigt ersätter en hel del lyssnare den förlorade riksradion på FM med on-line via mobilt bredband och via det marksända tv-nätet som också sänder NRK radio digitalt. Många lyssnar också på Sveriges Radio som hörs bra på FM i stora delar av Norge.

Läs även
13,5 % av lytterne i Nordland er borte
Hver tiende radiolytter er væk efter FM-sluk i Norge (Jydske Vestkysten)
Framåt för lokalradio när rikskanaler går över till DAB i Norge