söndag 5 mars 2017

Statligt mobilnät 700 MHz-bandet i Sverige möter motstånd

Norsk myndighet och svensk IT-expertis väljer väljer 8 gånger billigare lösning
En av Sveriges främsta it-experter hävdar att Sverige har halkat efter andra länder när det
gäller utbyggnaden av 5G. Anledningen är att regeringen har stoppat utbyggnaden i 700 MHz-bandet. Vi var först med frigöra 700-bandet, men den här förseningen och det här skyttegravskriget har lett till att vi nu ligger bland de sista länderna i världen, säger it-experten Patrik Fältström till Sveriges Radio P1.
Nasjonal Kommunikationsmyndihet (NKOM) i Norge, motsvarigheten till svenska PTS, rekommenderar istället att 700 Mhz-bandet släpps till kommersiella mobiloperatörer. Dessa ska ge kris- och beredskapsmyndigheter tillgång till näten. Lösningen ger betydligt bättre täckning till avsevärt lägre pris för krisberedskapen.


En sentral del av Nkoms vurderinger vil omhandle nød- og beredskapssektorens og Forsvarets behov for mobile bredbåndtjenester. Den samfunnsøkonomiske analysen anbefaler å legge til rette for en løsning der disse behovene ivaretas i de offentlige mobilnettene, skriver NKOM.

Ett separat nät för kriskommunikation beräknas kosta 27.7 miljarder NOK i totalkostnad. Om man använder de offentliga näten beräknas kostnaden till 3.5 miljarder NOK . Dessutom kommer det alternativet vara bättre eller lika bra på på täckning, tillgänglighet, robusthet, funktionalitet och framtidssäkring som att driva ett eget nät. Fyra operatörer kommer garanterat ge bättre täckning tillsammans än en operatör. Ett eget nät är alltså åtta gånger så dyrt.


5G-utbyggnaden fördröjs nu med flera år och skadar Sveriges teknikutveckling enligt Fältström. Han är en central gestalt i hela utvecklingen av internet i Sverige och har varit rådgivare åt flera svenska regeringar och i Ingenjörsvetenskapsakademien har han lett en granskning av stoppet i utbyggnaden av mobilt bredband. Internationellt finns överenskommelser som pekar ut 700 MHZ-bandet för mobilt bredband till 2020.

Sverige låg flera år före och från första april var det meningen att utbyggnaden av mobilt bredband, med bland annat större täckning i glesbygd, skulle ha satt igång. Men i höstas stoppade regeringen planerna på en auktion för mobiloperatörerna.  I den utredning som inom kort presenteras föreslås bland annat att blåljusmyndigheter och försvaret ska bygga ett eget mobilt bredbandsnät i 700 MHz-bandet som ska drivas av staten. Fältström säger att det är ett föråldrat resonemang som förs i utredningen. Säkerhet och tillförlitlighet skapades så tidigare, men det moderna sättet att bygga är att utnyttja alla nätägares utrustning.

– Den bästa lösningen är att man skapar en virtuell operatör som ledar ut sim-kort och så köper den virtuella operatören plats i alla nätägarens nät. Den här speciella virtuella operatören ska kunna finnas i alla nät i Sverige, säger Fältström.

Nästa månad presenterar Riksrevisionen sin granskningsrapport "Sveriges digitala struktur”. Det är sannolikt att regeringen tar beslut om 700 MHz-bandet först efter att detta, tidigast under senvåren.

Regeringen har som mål att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter skriver Riksrevisionen inför sin granskning. En tillgänglig och tillförlitlig digital infrastruktur är en förutsättning för ekonomisk tillväxt samt delaktighet i samhälls- och kulturlivet. Det bredbandsnät som byggs idag kommer Sverige att vara beroende av en lång tid framöver och det behöver därmed vara av god kvalitet.

Det är ur flera aspekter viktigt att Riksrevisionen granskar regeringens insatser på bredbandsområdet. Regeringens strategi är dels att det är marknaden som ska tillhandahålla bredband, dels att genom statligt stöd ge glesbygden förutsättningar att bygga bredband där marknaden inte kan förväntas tillhandahålla bredband på kort sikt. Regeringens ansvar är att skapa goda förutsättningar och undanröja hinder för marknaden, bland annat genom att se till att det finns en relevant reglering.

Det kan i detta sammanhang också noteras att näringsdepartementet nyligen i en riksdagsskrivelse har yttrat sig över Riksrevisionen nyligen genomförda granskning av statligt ägda Teracom AB. Skrivelsens innehåll antyder en avsikt att förvandla företaget till ett statligt bredbandsbolag.

Läs även
Sverige halkar efter utbyggnaden av bredband (SR P1) -
Patrik Fältström: Bygg inte ett eget statligt mobilt bredband (Cornucopia)
Norska PTS rekommenderar 700 Mhz-bandet till kommersiella aktörer - med rätt för krisbruk (Cornucopia)
Regeringen mörkar om statliga Teracom i skrivelse till Riksdagen