onsdag 8 mars 2017

Ledare: Ställ upp på lokal radio!

Framtida norsk radio i statlig eller utländsk ägo, och enbart rikstäckande?
Politiker, som navigerar via backspegeln, föreslår att man även ska ge public service-stöd till en nationell kommersiell radiokanal (läs: DAB), men inget till lokal radio. Därmed kommer utlandsägda reklamoligopolen att tävla om den statliga potten.  Med sina cirka 200 FM-stationer har Norge fortfarande en av de mest dynamiska och välorganiserade lokalradiosektorerna i norra Europa. Men politikerna verkar vilja bli av med både det lokala och det norskt förankradeDet som finns på FM.
Läs hela ledaren