torsdag 9 mars 2017

80 nya FM-frekvenser för reklamradion i Sverige

DAB-lobbyns argument om brist på frekvensutrymme nu överspelat
Post- och telestyrelsen (PTS) har nu informerat branschen om arbetet med att ta fram nya FM- frekvenser för reklamradion. Prioriteten för PTS har varit att skapa frekvenser för minst tre nationella nät, något som verkar lyckas. Dessutom ska man hitta så många regionala och lokala frekvenser som möjligt. Sedan arbetet startade förra året har PTS koncentrerat sig på frekvenserna för nationell reklamradio och
går nu vidare med de regionala och lokala frekvenserna.

Myndigheten har sett över och modifierat 100 befintliga frekvensresurser. Effekter har höjts och att restriktioner kring sändningarnas riktning har tagits bort där det är möjligt.

Dessutom har PTS tagit fram 80 helt nya frekvenser över hela landet med varierande effekter och antennhöjder. PTS har försökt göra de nationella näten så lika som möjligt när det gäller täckning. Målet är en utomhustäckning på 80-85 procent av befolkningen. Hittills har PTS lyckats nå upp till 75-80 procent för de tre näten.

Arbetet med den nya frekvensplanen ska presenteras till regeringen senast 30 juni. Nästa tillståndsperiod, som gäller i 8 år  från 1 augusti 2018. Myndigheten för press, radio och TV (MPRT) siktar på att lysa ut tillstånden tidigt i höst. För att det ska gå måste regeringen lägga fram sin proposition senast 21 marsför ett riksdagsbeslut före sommaren. Tillstånden går till de som lägger de högsta buden för hela tillståndsperioden och hela avgiften ska betalas i augusti 2018.

MPRT kommer att utarbeta en strategi för tillståndsgivningen. Bland annat måste det klargöras hur sändningsområdena ska utformas för att främja konkurrens och mångfald även över tid. Det är även oklart om de som får de nationella tillstånden måste täcka hela sina sändningsområden och hur snart det ska i så fall ska ske. En annan fråga är möjligheten till regional nedbrytning av sändningarna för regionala program och framförallt regional reklam.

Läs mer i Radionytt

Ett tungt argument för DAB-lobbyn om att ersätta FM-radion med DAB+ var att FM-nätet inte räckte till. "Det korta svaret på frågan varför ska vi digitalisera marknätet är att FM-nätet är i princip fullt. Det har varit fullt ganska länge…” (citat ur Från analog till digital marksänd radio – en plan från Digitalradiosamordningen SOU 2014:77).  Tre år senare visar således det sig att man hade fel.

Vid sidan av dessa nya frekvenser finns ledigt frekvensutrymme på FM för närradio i minst hälften av landets kommuner.


Fortlöpande information från PTS

Omplanering kommersiell analog radio
 

Läs även
Teracom satsar stort på FM-radion
Lediga FM-frekvenser i 150 kommuner