fredag 3 februari 2017

Staten öppnar för storskaliga 5G-tester i Sverige

Sverige kan bli först i Europa med omfattande 5G-nät
Post- och telestyrelsen (PTS) undersöker nu marknadens intresse för tillstånd att storskaligt bedriva 5G-tester i två frekvensband från 2017. Sverige har potential att bli ett av de första länderna i Europa där omfattande 5G-nät byggs ut. 5G innebär kraftigt utökad datakapacitet, och öppnar för tillämpningar inom till exempel ”sakernas internet” (internet of things), men kan också ge stort utrymme för radio och tv via mobilt bredband.


PTS vill tillgängliggöra 100-200 MHz i 3,4–3,6 GHz-bandet och upp till 1.000 MHz i 26 GHz-bandet för 5G-tester. Dessa frekvensband tillhör tillsammans med 700 MHz-bandet de frekvensband som pekats ut som de initiala pionjärbanden för 5G-utbyggnad i Europa.

Längre fram avser PTS också att tilldela de aktuella frekvenserna från år 2020 för en mer långsiktig användning som möjliggör en storskalig kommersiell 5G-utbyggnad. Myndigheten publicerar i dag sin spektrumplan för 5G-tester för remiss.

Läs mer om detta och spektrumplanen
PTS öppnar för storskaliga 5G-tester i Sverige

Läs även
Mobilt bredband 40 gånger snabbare i 5G-test i Kista
EBU-skiss: En public servicepolicy i EU för 5G
Ny allians bildad för LTE Broadcast på 4G och 5G