lördag 25 februari 2017

Sverige och Finland har billigast mobila bredbandet

Norge släpar efter på mobilt och fast bredband
Sverige hade det näst billigaste mobilabonnemanget med minst 100 samtal, 140 sms och 2 Gbyte data till priset 145 kronor per månad. Endast Finland hade ett billigare sådant abonnemang bland de 15 jämförda länderna. Danmark ligger också bra till medan Norge har nästan dubbelt så höga konsumentkostnader än sina närmsta grannländer.  Prisutvecklingen får stor betydelse för hur medieutvecklingen i de nordiska länderna nu sker, såväl tekniskt som mediepolitiskt.


Om man jämför priser för svenska mobilabonnemang har de lägsta priserna sjunkit mellan 2015 och 2016 i flera datamängdskategorier. Priserna per Gbyte och månad skiljer sig också mycket mellan de svenska abonnemangen. Billigast var ett abonnemang med mycket inkluderad data (100 Gbyte) som kostade 5 kronor/Gbyte.

Svenskt fast bredband med 100 Mbit/s ligger väl till i pris vid en internationell jämförelse. Priset varierar dock stort beroende på vilken affärsmodell som tillämpas visar en rapport från Post- och telestyrelsens (PTS) rapport

Det billigaste svenska rikstäckande erbjudandet på fast bredband med 100 Mbit/s låg på 324 kronor per månad, och var sjunde billigast bland 15 jämförda länder. Även här kommer Norge på sista plats bland de fyra stora nordiska länderna.

Om lokala abonnemang inkluderas i jämförelsen var Sverige näst billigast, med abonnemang som kostade 200 kronor per månad. – Det är mycket positivt att de svenska priserna för mobiltelefoni och bredband är konkurrenskraftiga jämfört med vår omvärld och att vi har ett brett tjänsteutbud, säger Dan Sjöblom, PTS generaldirektör.

Läs rapporten från PTS
Prisutvecklingen för mobiltelefoni och bredband 2016.

En avgörande faktor för den positiva prisutvecklingen är att såväl det fasta fibernätet liksom Wifi och 4G-nätet når större delen av befolkningen samtidigt som mediekonsumtionen som radio och tv liksom strömmande film och musik i ökad grad sker genom smart-tv, smartphones och plattor.

Läs även 
Sveriges bredbandsstrategi: 1 Gbps till alla
Mobilt bredband räddar radio i bilarna i Norge