torsdag 9 februari 2017

Public service-utredarna nu utsedda

Förslag i höst om vad som ska ersätta tv-avgiften
Kulturdepartementet har idag utsett ordförande samt tio ledamöter i kommittén Radio och tv i allmänhetens tjänst (Ku2016:06). Regeringen beslutade innan jul att tillsätta en parlamentarisk kommitté vars huvudsakliga uppdrag är att föreslå ett långsiktigt hållbart och solidariskt finansieringssystem som ger programföretagen förutsättningar att utveckla en oberoende verksamhet av hög kvalitet och relevans i det moderna medielandskapet enligt kulturdepartementet.


Till ordförande har Sture Nordh (s) utsetts. Han har tidigare varit TCO-ordförande, men är
idag styrelseordförande i försäkringsbolaget Förenade Liv.  Av övriga tio ledamöter är åtta
riksdagsledamöter; Angelica Bengtsson (sd), Rossana Dinamarca (v), Jan Ericson (m), Erik Ezelius (s), Ida Karkiainen (s), Olof Lavesson (m), Per Lodenius (c) och Niclas Malmberg (mp).   Olle Wästberg (lib) fd riksdagsledamot har tidigare bl.a. varit styrelseordförande i Sveriges Radio. Martina Kyngäs (kd) är ordförande kultur- och fritidsnämnden i Gävle.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2017.

Läs även
Medieutredare efterlyser mer öppenhet från Public service 
Krav på demokratiska värderingar i nytt statligt mediestöd från 2018